Smittevern i helse- og sosialtjenestene. Dette må du vite


Hva sier smittevernloven?

Det er smittevernloven som sier noe om hva som kan gjøres for å begrense spredningen av sykdommer som koronaviruset. Les den her: Lov om vern mot smittsomme sykdommer.

Hva er kommunelegens ansvar? 

Det er kommunelegen i kommunen din som bestemmer hvordan smittevernet skal planlegges og utføres i din kommune. Kommunelegen i din kommune kan for eksempel komme med pålegg når det gjelder bruk av arbeidstøy.  

Du kan lese mer på din hjemkommunes nettside for å finne ut hva som gjelder for deg.  

Helsedirektoratet har også myndighet til å komme med inngripende tiltak som reiseforbud. Det kan du lese mer om her.

Hva er arbeidsgivers ansvar? 

Arbeidsgiver har ansvaret for at arbeidsmiljøet er trygt. Det betyr at det skal tas tiltak både for å hindre smitte hos beboere og ansatte. Det må tas en risikovurdering og treffes nødvendige tiltak etter dette. Et slikt arbeid må skje i samarbeid med arbeidsgiver, tillitsvalgt og vernetjenesten.

Arbeidsgiver har mulighet til å få hjelp av kommunelegen i dette arbeidet. Særlig når man står i vanskelige dilemmaer kan det vært lurt å kontakte kommunelegen.

LES OGSÅ: Koronavirus: Tiltak for å hindre smitte i arbeidslivet (Arbeidstilsynet)

Hva kan arbeidstaker gjøre? 

Arbeidstaker skal medvirke både med når det gjelder å følge rutiner og pålegg. Det betyr i praksis å møte opp på jobb som vanlig og følge avtalte rutiner.  

Hvis arbeidstaker er bekymret for at gjeldende rutiner ikke er gode nok, eller frykter at de selv eller beboere kan bli smittet av koronaviruset, er det viktig å ta dette opp med med arbeidsgiver og vernetjenesten så snart som mulig. Arbeidsgiver har mulighet til å få hjelp av kommunelegen i dette arbeidet.

Det er viktig med god dialog for å finne gode løsninger, slik at alle hensyn ivaretas på en god måte. 

Lurer du på noe om din arbeidssitusjon? Slik tar du kontakt med FO.

SE OGSÅ:

Veileder hos NAKU: Personer med utviklingshemming og koronavirus

LES OGSÅ I FONTENE: Vernepleier Eline: – Alle som jobber i bolig bør bruke uniform nå

LES OGSÅ:  Informasjon om koronaviruset (vernepleier.no)