Dark Overlay

FOs internasjonale engasjement

Fellesorganisasjonen deltar aktivt i internasjonalt arbeid, både i kraft av å være en profesjonsorganisasjon for helse- og sosialarbeidere og i kraft av å være en fagforening. Vi driver også ulike former for solidaritetsarbeid.