<span>Photo by <a href="https://unsplash.com/@belart84?utm_source=unsplash&amp;utm_medium=referral&amp;utm_content=creditCopyText">Artem Beliaikin</a> on <a href="https://unsplash.com/s/photos/the-world-globe?utm_source=unsplash&amp;utm_medium=referral&amp;utm_content=creditCopyText">Unsplash</a></span>

FO ønsker at den største delen av disse midlene skal brukes på tiltak hvor sosialt og sosialpedagogisk arbeid er en viktig komponent eller tiltak som innebærer støtte til sosialarbeiderkolleger. Det er også et mål at FOs fylkesavdelinger skal være aktive i arbeidet.

En mindre del av solidaritetskontingenten bevilges etter enkeltsøknader. Søknader sendes på e-post til kontor@fo.no.

 

Her kan du lese om FOs solidaritetsprosjekter.