Dark Overlay

Solidaritetsprosjekt

FOs landsmøte har vedtatt at en prosent av kontingentinntektene skal settes av til internasjonalt solidaritetsarbeid.

FO ønsker at den største delen av disse midlene skal brukes på tiltak hvor sosialt og sosialpedagogisk arbeid er en viktig komponent eller tiltak som innebærer støtte til sosialarbeiderkolleger. Det er også et mål at FO-avdelingene skal være aktive i arbeidet.

En mindre del av solidaritetskontingenten bevilges etter enkeltsøknader. Søknader sendes på e-post til kontor@fo.no.