<span>Photo by <a href="https://unsplash.com/@belart84?utm_source=unsplash&amp;utm_medium=referral&amp;utm_content=creditCopyText">Artem Beliaikin</a> on <a href="https://unsplash.com/s/photos/the-world-globe?utm_source=unsplash&amp;utm_medium=referral&amp;utm_content=creditCopyText">Unsplash</a></span>

FO ønsker at den største delen av disse midlene skal brukes på tiltak hvor sosialt og sosialpedagogisk arbeid er en viktig komponent eller tiltak som innebærer støtte til sosialarbeiderkolleger. 

En mindre del av solidaritetsmidlene er forbeholdt enkeltbevilgninger til solidaritetsformål.  Søknader sendes på e-post til kontor@fo.no.

 

Her kan du lese om FOs solidaritetsprosjekter.