FOs landsmøte i november 2023, vedtok å endre mandatet til Yrkesetisk råd. Klagebehandling ble tatt ut av rådets mandat, og landsstyret skal, i samarbeid med yrkesetisk råd, utvikle rådets rolle og funksjon. Det skal også utarbeides en strategi for å styrke FOs arbeid med yrkesetikk i kommende landsmøteperiode 

FO skal være ledende på yrkesetikk, samtidig som det å nå ut til flest mulig, og på alle arenaer krever nye og andre virkemidler og arbeidsformer. Det kan være økt satsningen på råd og veiledning, både til det enkelte medlem, studenter og til personer som møter våre yrkesgrupper. FO og yrkesetisk råd skal i tiden fremover jobbe frem gode strategier og skape arenaer for å styrke arbeidet med yrkesetikk. Videreutvikling av dilemmaspillet er en viktig satsning, og arena for å synliggjøre og å trene opp yrkesetisk refleksjon og bevissthet. Yrkesetisk råd vil prioritere arbeid med å løfte prinsipielle problemstillinger og eksempler på dilemmaer som sendes inn. Rådet planlegger andre måter å jobbe på, og vil blant annet å skriftliggjøre og publisere sine refleksjoner og vurderinger for å nå ut mer bredt.  

Selv om klagebehandling i enkeltsaker er avsluttet, ønsker fortsatt yrkesetisk råd at mange henvender seg problemstillinger og med situasjonsbeskrivelser som de har behov for etisk refleksjon, råd og veiledning på.
Ta kontakt med oss på e-post eller pr. post:
 

Hvordan få kontakt med yrkesetisk råd?
Postadresse:

Yrkesetisk råd
Fellesorganisasjonen (FO)
Postboks 4693 Sofienberg
0506 Oslo

E-post: yer@fo.no