• Rådet skal arbeide for å holde den etiske diskusjon høyt på organisasjonens og yrkesgruppenes dagsorden.
  • Rådet skal også behandle klager på yrkesutøvelsen blant yrkesgruppene.
  • Rådet tar imot henvendelser for råd og drøfting av etiske spørsmål.

Yrkesetisk råd i FO har 12 medlemmer. Hver profesjon har tre medlemmer. I tillegg har rådet en representant for velferdsviterne samt to eksterne medlemmer med kompetanse på området.
 

Hvordan få kontakt med Yrkesetisk råd?
Postadresse: Yrkesetisk råd, FO, Postboks 4693 Sofienberg, 0506 Oslo
E-post: yer@fo.no
 

Medlemmer av Yrkesetisk råd 2019 - 2023:
 

Kathrine Haugland Martinsen - leder (telefon 938 39 510)

Hanne Øverås

Anneli Naukkarinen

Anne Mari Romuld Hansen

Anne Lise Lenes

Bjørn Notto Eppeland

Irmelin Sangolt Tjelflaat

Erling Segelstad

Geir Johannesen

Inger Marie Lid

Cecilia Dinardi

Bernt Barstad