• Rådet skal arbeide for å holde den etiske diskusjon høyt på organisasjonens og yrkesgruppenes dagsorden.
  • Rådet skal også behandle klager på yrkesutøvelsen blant yrkesgruppene.
  • Rådet tar imot henvendelser for råd og drøfting av etiske spørsmål.

Yrkesetisk råd i FO har 13 medlemmer. Rådet består av leder og tre representanter fra hver seksjon, samt en representant for velferdsviterne. Det oppnevnes i tillegg to eksterne medlemmer med kompetanse på yrkesetikk.
 

Hvordan få kontakt med yrkesetisk råd?
Postadresse: Yrkesetisk råd, FO, Postboks 4693 Sofienberg, 0506 Oslo
E-post: yer@fo.no
 

Medlemmer av yrkesetisk råd 2023-2027:
 

Leder
Marit Nybø
Mobil: 959 26 083

Medlemmer
Anneli Naukkarinen 
Therese Wobbes 
Lene Grev 
Hanne Glemmestad 
Wanja Sæther 
Bahare Hassanpour 
Geir Johannesen 
Bernt Barstad 
Chris Safari 
Anne Janzon 

Eksterne medlemmer
Jarle Eknes 
Grethe Netland 
 

Sekretær for yrkesetisk råd
Rådgiver Gry Reinsnos
Mobil: 970 63 627
E-post: gry.reinsnos@fo.no