Retningslinjer og søknadsskjema for stipendet kommer snart.