Brudd i kommuneoppgjøret. Nå må partene må møte hos Riksmekleren.
BRUDD: Det var ikke mulig å komme til enighet om den nye lønna for FOs medlemmer i kommunesektoren.

Sammen med LO Kommune valgte FO i dag å bryte forhandlingene med KS.  Årsaken var hovedsakelig at den økonomiske rammen var for lav. I tillegg ble likelønns- og lavlønnsprofilen for dårlig.

Dette lønnsoppgjøret gjelder for deg som er ansatt i en kommune eller fylkeskommune, med unntak av ansatte i Oslo kommune, som har egne forhandlinger. Årets lønnsoppgjør er et såkalt mellomoppgjør der man i utgangspunktet kun forhandler om lønn.

Krevde sikret kjøpekraft

‒ Vi stilte rimelige krav i tråd med ramma fra frontfaget, men krevde også en kompensasjon fordi offentlig sektor i fjor hadde lavere lønnsvekst enn industrien, sier Mimmi Kvisvik.

LES MER: Hva er frontfagsmodellen og hva betyr den for min lønn?

Hun viser til at lønnsveksten i privat sektor i fjor ble anslått til 1,7 prosent. I offentlig sektor ble det avtalt 1,7 prosent i lønnsøkning, mens fasiten i privat sektor ble 2,2 prosent. Denne mindrelønnsutviklingen ble tatt inn i LO Kommunes krav.

LES MER I FONTENE: Brudd i kommuneoppgjøret – nå blir det mekling

‒ Det har ikke vært mulig å få det vi har krevd. Derfor må vi nå be Riksmekleren om hjelp, sier Mimmi Kvisvik.

LES MER: Fare for streik i Kommune-Norge. LO brøt lønnsforhandlingene med KS
LES OGSÅ: Dette krever FO i kommunoppgjøret

Bruddet i lønnsforhandlingene betyr at det er fare for streik i kommunene fra slutten av mai.

Utgangspunktet for LO Kommunes krav er den tariffpolitiske uttalelsen fra LOs representantskap og det som ble avtalt i fjorårets kommuneoppgjør, nemlig en klausul om lønnsregulering for andre avtaleår.  KS har heller ikke innfridd krav for å sikre likelønn og lavlønn i tilstrekkelig grad.

LES MER: Her er kravene fra LO kommune (PDF, 490KB)

Her er datoene for mekling

Meklingen starter 5. mai, mens meklingsinnspurten er 25. – 26. mai. Dersom partene ikke kommer til enighet i meklingen, blir det streik fra arbeidstidens begynnelse den 27. mai.

Jobber du i kommunal sektor, og lurer på hva som gjelder for deg? Ta kontakt med din lokale tillitsvalgte eller fylkesavdeling.

LES MER: Alt om lønnsoppgjøret
FÅ SVAR: Her finner du spørsmål og svar om lønn og tariff

FOs forhandlinsutvalg

 

Slik foregår forhandlingene i kommuneoppgjøret

I forhandlingene i kommunal sektor er FO en del av LO kommune (Fagforbundet, FO, EL og IT Forbundet, Creo, SL, Norsk Sjøoffisersforbund og Fellesforbundet). Ved å stå sammen med andre LO-forbund får FO større tyngde i forhandlingene. LO Kommune representerer 190 000 arbeidstakere i kommunal sektor.

Sammen med forhandlingsdelegasjonen i LO kommune deltar FO-leder Mimmi Kvisvik aktivt i forhandlingene med kommunesektorens organisasjon (KS). Hun rådfører seg med et forhandlingsutvalg sammensatt av FO-tillitsvalgte fra hele landet, og to rådgivere ved forbundskontoret. Sammen sørger de for at FO-medlemmenes interesser blir ivaretatt.