Marianne Solberg
MEKLING: Marianne Solberg skal møte Riksmekleren for å fortsette forhandlingene.

LO Stat som FO er en del av, valgte å bryte forhandlingene med staten. Hovedårsaken var et for dårlig lønnstilbud.

Dette lønnsoppgjøret gjelder deg som er FO medlem og ansatt i Staten eller statlig virksomhet. I år er det hovedoppgjør, der man forhandler om både lønn og andre arbeidsvilkår.

– Vi sto for langt unna hverandre, rett og slett. Vi fikk ikke gjennomslag for våre viktigste saker. Derfor må vi om hjelp fra Riksmekleren, sier Marianne Solberg, nestleder og forhandlingsleder for FO i statsoppgjøret.

– Motparten skal ha ros for at de i sterkere grad enn de siste årene har vist forhandlingsvilje på noen av kravene vi har stilt, problemet er at de ikke kom oss tilstrekkelig i møte på det som handler om fordeling og rettferdig lønnsutvikling for alle medlemmene. Jeg kjenner at jeg blir oppgitt over at vi må til Riksmekleren nok en gang. Det er blitt regelen mer enn unntaket. Det syns jeg er synd, sier Egil André Aas, leder i LO Stat.

Egil André Aas

Også i fjor ble det brudd i statsoppgjøret. Nå møtes partene til mekling. Blir de ikke enige innen midnatt 23. mai, er det fare for streik fra 24. mai. 

Misfornøyd med lokale forhandlinger og lav ramme

FOs hovedkrav inn i forhandlingene var økt kjøpekraft for alle medlemmer, mindre lønnsforskjeller mellom kvinner og menn og at hele lønnsøkningen skulle fordeles sentralt.

LES OGSÅ: Statsoppgjøret er i gang. Her er kravene fra FO
LES KRAVENE: Krav 1 til hovedoppgjøret i staten

Nå bryter LO Stat forhandlingene fordi de er misfornøyde med tilbudet fra staten. De mener lønnsrammen er for lav og er misfornøyde med at store deler av lønnsøkningen overlates til lokale forhandlinger. Mens andre hovedsammenslutninger ønsker å fordele lønnsveksten lokalt, krever FO og LO Stat sentrale lønnstillegg for å sikre økt kjøpekraft til alle.

Tore Ottesen og Marianne Solberg

– Vi vet at prisveksten i Norge har vært høy og at flere har fått dårligere kjøpekraft de siste årene. Medlemmene våre gjør en viktig jobb i velferdsstaten og fortjener rettferdig lønn, sier hun.

– Derfor krever vi at alle får reallønnsvekst og at oppgjøret får en tydelig likelønnsprofil gjennom sentrale tillegg. Når ikke staten møter oss på våre viktigste krav, har vi ikke noe annet valg enn å bryte forhandlingene, sier Solberg.

 – Sentrale tillegg med likelønnsprofil vil være det mest gunstige for våre medlemmer. Vi må ta ansvar for lavlønn, likelønn og kjøpekraft, sa hun til Fontene da forhandlingene startet.

Dette skjer fremover

Nå skal partene møtes hos Riksmekleren. Oppstartsmøtet for meklingene er den 2. mai. Dersom de ikke blir enige innen midnatt mandag 23. mai, kan medlemmer tas ut i streik allerede fra arbeidsdagens start 24. mai. De som blir tatt ut i streik, vil få beskjed om det.

LES MER: Alt om lønnsoppgjøret
FÅ SVAR: Her finner du spørsmål og svar om lønn og tariff

Lurer du på hva som gjelder for deg? Ta kontakt med din lokale tillitsvalgte eller fylkesavdelingen din.