UTE I STREIK: FO og Fagforbundet har tatt ut 80 medlemmer til sammen i første streikeutkast.
UTE I STREIK: FO og Fagforbundet har tatt ut 80 medlemmer til sammen i første streikeutkast.

Denne streiken gjelder deg som jobber i en privat bedrift som har avtale med NHO. FO har om lag 900 medlemmer i dette tariffområdet. De fleste jobber i private barnevernsinstitusjoner tilhørende bedrifter som Stendi og Olivia Solhaugen, eller i stiftelser som for eksempel Kirkens bymisjon og Frelsesarmeen. 
 
Fra lørdag 9 .januar gikk FO og Fagforbundet ut i streik, etter at forhandlingene hos Riksmekler strandet natt til lørdag. FO har et godt grunnlag for å gå til streik i privat sektor. Under følger litt om grunnlaget for hvorfor FO er i streik.  

Vi krever lik lønn for likt arbeid! 

FO-medlemmer på NHO-området har betraktelig lavere lønn enn FO-medlemmer på de offentlige tariffområdene KS, stat, Virke-huk og Spekter. Medlemmer på NHO-området har jobber i institusjoner og tiltak med tilsvarende arbeidsoppgaver som ansatte i offentlig sektor. De jobber etter samme lovverk og tilsvarende rammeavtaler som offentlig sektor. Videre jobber de med de samme brukerne og målgruppene og utfører det samme arbeidet som offentlige ansatte gjør på de offentlige tariffområdene. FO krever at likt arbeid skal belønnes med lik lønn!  

Vi krever rettferdighet! 

Innenfor NHO tjener FOs medlemmer med universitets- og høyskoleutdanning betydelig mindre enn andre med samme utdanningsnivå. Denne forskjellsbehandlingen kan til og med forekomme på samme arbeidsplass. Barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere kan oppleve å tjene inntil 100 000 mindre enn en sykepleier på samme arbeidsplass med samme arbeidsoppgaver. Denne forskjellsbehandlingen kan vi ikke akseptere! 

Norsk sykepleierforbund har fått innvilget en avtale (overenskomst 481) med bedre lønns- og arbeidsvilkår enn overenskomst 453 som FOs medlemmer tilhører. FO og Fagforbundet nektes tilgang til avtalen, tross gjentatte forsøk på å fremforhandle tilsvarende vilkår for sine medlemmer. Dette gjør at skjevheten vokser, og forskjellsbehandlingen består.   

Vi krever en rettferdig lønn! 

FO og Fagforbundets medlemmer tilhører overenskomst 453, som er en minstelønnsavtale som ikke har ansiennitetstrinn. Det vil si at FOs medlemmer ikke er garantert lønnsopprykk gjennom arbeidsforholdet, men derimot er avhengig av lokal lønnsdannelse gjennom lokale særavtaler for å stige i lønn. FO og Fagforbundets medlemmer på denne avtalen har sakket akterut over mange år og forskjellene bare øker. Sånn kan det ikke fortsette! 

Her kan du se forskjellene mellom de to avtalene det er snakk om. (PDF, 145KB) FO krever like vilkår i overenskomst 453, som de sykepleierne har i overenskomst 481.

Se også: Her er avtalene som gjelder for deg som jobber i privat virksomhet (NHO).

Se også: Her finner du spørsmål og svar om lønn og tariff

Lønna for FOs medlemmer i NHO-virksomhetene fastsettes i stor grad lokalt i egne særavtaler i den enkelte bedrift. For å finne ut hva som gjelder for deg bør du derfor kontakte din tillitsvalgte eller nærmeste leder. De har oversikt over særavtalen som gjelder på din arbeidsplass. Du kan også kontakte din fylkesavdeling.