Drøftet ny organisasjonsmodell på FOs avdelingskonferanse.
ENGASJERT GJENG: Linda Pettersen, Torunn Bredvei Steinsholt og Oddvar Gran fra FO-telemark.


Hele første dag ble brukt til å diskutere flere sider ved den store organisasjonsutviklingssaken som skal opp på landsmøtet i november.

FOs landsstyre har behandlet et forslag til ny organisasjonsmodell i FO, og forslaget vil nå bli sendt ut til fylkesavdelingene for diskusjon fram mot forbundets landsmøte i november i år.

– Det er flott å se engasjementet fra FOere over hele landet. Jeg håper vi får til en god diskusjon om dette, sier forbundsleder i FO Mimmi Kvisvik.

I tillegg til å drøfte utkastet til ny organisasjonsmodell snakket de også om hvordan fylkesavdelingstilskuddet skal være i ny organisasjon og sammensetning av fylkesavdelingenes representantskap.

Erfaringer fra prosessen som er på gang mellom fylkesavdelingene Akershus, Buskerud og Østfold (nye region Viken) ble også presentert.      
 

Arbeid i grupper

God samarbeid
SAMARBEID: Fylkesavdelingene drøftet ny organisasjonsmodell.