Enighet i A-delsforhandlingene i Spekter. Se resultatet her.
ENIGHET: Marit S. Isaksen fra FO-ledelsen deltok i forhandlingene (foto: LO Stat)


Lønnsoppgjøret i dette tariffområdet gjelder FOs medlemmer i helseforetakene og andre virksomheter som er medlem i Spekter. Forhandlingene har foregått mellom Spekter på arbeidsgiversiden og LO Stat, YS Spekter, Unio og SAN på arbeidstakersiden. FO er en del av LO Stat.

Lønnsoppgjøret i Spekter er delt i tre. A-delsforhandlingen er felles for alle Spekter-virksomheter, og handler om grunnleggende spørsmål i hovedavtalen. For Helseforetakene er det i tillegg felles A2-forhandlinger. Senere vil det være lokale B-delsforhandlinger på de ulike virksomhetene.

– I år har det vært særdeles vanskelige forhandlinger. Vi er i en krevende koronasituasjon og mange virksomheter opplever tøffe tider, sier Lise Olsen, nestleder i LO Stat og forhandlingsleder.

Les også hos LO Stat: Enighet i Spekter-oppgjøret

Generelt tillegg

– Det har vært tøffe forhandlinger både dag og natt. Til slutt kom vi fram til et generelt tillegg på 975 kr pr. år. I dagens økonomiske klima har det ikke vært mulig å få ut noe mer, sier Marit S. Isaksen i FO-ledelsen.

Tillegget er i tråd med ramma fra det såkalte Frontfaget, som legger føringer for alle lønnsoppgjørene i Norge, og vil ha virkning fra 1. april. 2020.

Dette tillegget gjelder ikke dersom du jobber i et helseforetak (Spekter helse: Område 10, 11 og 13). De såkalte A2-forhandlingene i helseforetakene gjennomføres senere, men datoene er forløpig ikke avklart. Følg med på fo.no.

Får inn punkter om likelønn

I forhandlingene har FO har vært særlig opptatt av økt kjøpekraft, likelønn og uttelling for kompetanse.

– Vi er fornøyd med at vi har fått inn flere punkter om likestilling, likelønn og kompetanse i hovedavtalen. Det er bra at vi nå får tariffestet aktivitets og redegjørelsesplikten. Den forplikter virksomheter til jobbe for likelønn, fortsetter Isaksen.

"Partene er enige om at det partssammensatte utvalget for samarbeid, integrering og kompetanse, i overenskomstperioden, skal innhente erfaringer fra virksomhetenes arbeid med å oppfylle A-delens IV, punkt 6, jfr over (se protokoll).  Erfaringene skal danne grunnlag for drøftinger mellom LO Stat og Spekter om hvordan kvinners og menns lønn utvikler seg i Spekter-området."

Les mer: Her er resultatet av A-delsforhandlingene (Protokoll) (PDF, 3MB)

– Dette var første del av oppgjøret i Spekter. Nå ser vi mot de såkalte A2-forhandlingene i helseforetakene, og de lokale B-delsforhandlingen på den enkelte virksomhet, sier Isaksen.

Jobber du i dette tariffområdet, og lurer på hva som gjelder for deg? Ta kontakt med din lokale tillitsvalgte eller fylkesavdeling.

Delgasjonen

DELEGASJONEN: LO Stats forhandlingsdelegasjon i Spekter-forhandlingene. Lise Olsen, Reneé Rasmussen, Sissel Hallem og Tone Faugli. Fra FO-ledelsen deltok Marit S. Isaksen (foto: LO Stat)


Se også: Alt om lønnsoppgjøret

Forvirret? Her finner du spørsmål og svar om lønn og tariff