VIKTIG INFO FOR KOMMUNAL SEKTORKorona-pandemien og arbeidet i kommuner og fylkeskommuner - fellesuttalelse (PDF, 708KB)

VIKTIG INFO FOR SYKEHUSSEKTOREN: Felles uttalelse med hovedorganisjonene om organisering av arbeidet i sykehusene under Koronasituasjonen

Kan jeg som er medlem i FO forvente lønnsøkning i år? Når forhandles min lønn og hva gjør FO for meg? På denne siden finner du informasjon om lønnsoppgjøret 2020.

FO jobber for å heve lønna di og bedre arbeidsforholdene dine. Det beste stedet å lykkes med det er i sentrale lønnsoppgjør. Lønnsoppgjøret i år er et hovedoppgjør.

Hva er et hovedoppgjør?

Ved et hovedoppgjør blir tariffavtalene revidert. De har som regel gyldighetstid over flere år, vanligvis to år. Alle tariffavtalens bestemmelser er oppe til forhandling ved hovedoppgjør. Lønn, arbeidstid, pensjon, velferdspermisjoner, overtidsbetaling, bestemmelser om arbeidstøy og annet kan endres. Et hovedoppgjør kan også kalles tariffoppgjør eller lønnsoppgjør.