Enighet i første runde i mellomoppgjøret i Spekter
DIGITALE FORHANDLINGER: LO Stats forhandlingsleder Lise Olsen kom i mål med et lønnsoppgjør i tråd med resultatet for Frontfaget mellom LO og NHO

Forhandlingene foregikk digitalt, men det var ikke til hinder for at partene kom til enighet før fristen. Lønnstillegget gjelder for FOs medlemmer i Spekter-området utenom helseforetakene.

Alle får et sentralt tillegg på 4.388 kroner. Medlemmer som har årslønn på 455.967 kroner eller mindre får et lønnstillegg på 6.338 kroner.

– Resultatet er i tråd med forutsetningene for frontfaget mellom LO og NHO, sier forhandlingsleder Lise Olsen, nestleder i LO Stat.

Les mer hos LO Stat: 4.388 kroner i sentrale tillegg i Spekter-oppgjøret

Les alt: Her er protokollen fra forhandlingene (PDF, 173KB)

På bakgrunn av særskilte utfordringer i arbeidsmarkedet som følge av covid-19 pandemien ble det også tatt inn i protokollen at partene i den enkelte virksomhet oppfordres til å diskutere muligheten for å ta inn ekstra lærlinger i 2021. Det ble videre avtalt frister for den videre gjennomføringen av forhandlinger.

Lønnsforhandlingene for FOs medlemmer i helseforetakene er berammet til 10. mai.

Les mer: Slik foregår lønnsoppgjøret i Spekter

Klart for lokale forhandlinger i virksomhetene

Nå som det sentrale lønnsoppgjøret er i havn starter forhandlinger i de enkelte virksomhetene. Frist for avslutning av de lokale forhandlingene er onsdag 5. mai 2021 klokken 15.00.

– FO vil inn i de lokale forhandlingene fortsette å jobbe for at medlemmene skal opprettholde kjøpekraften,  verdsetting av utdanning og kompetanse, og likelønn. Det er klare føringer for likelønn i avtaleverket og fra fjorårets oppgjør, sier Marit S. Isaksen i FO-ledelsen.

Har du spørsmål om årets lønnsoppgjør kan du kontakte din tillitsvalgt eller FOs avdeling i ditt fylke.

Les mer: Her finner du spørsmål og svar om lønn og tariff

Om Spekterforhandlingene

Forhandlingene i Spekter-området går over flere etapper. Onsdag ble det enighet i det sentrale lønnsoppgjøret (A-delen), og gjelder for samtlige virksomheter i Spekter. A-delsforhandlingene danner grunnlaget for tarifforhandlinger på hver enkelt overenskomst (B-del). I B-delen regulerer lønns- og arbeidsvilkår i den enkelte virksomhet. Deretter går oppgjøret tilbake til LO Stat og Spekter (Fase 3). Kommer ikke partene til enighet går lønnsoppgjøret til mekling.

Dette lønnsoppgjøret gjelder FOs medlemmer i helseforetakene og andre virksomheter som er medlem i Spekter. Forhandlingene foregår mellom Spekter på arbeidsgiversiden og LO Stat, YS Spekter, Unio og SAN på arbeidstakersiden. FO er en del av LO Stat. Ved å stå sammen med andre forbund får FO større tyngde i forhandlingene.

Lønnsforhandlingene for FOs medlemmer i helseforetakene er berammet til 10. mai.