Lønnsoppgjøret og tarifforhandlingene med Spekter gjelder FOs 3 000 medlemmer i helseforetakene og andre virksomheter som er medlem i arbeidsgiverorganisasjonen Spekter.

De sentrale lønnsforhandlingene foregår mellom Spekter på arbeidsgiversiden og LO Stat, YS Spekter, Unio og SAN på arbeidstakersiden. FO er en del av LO Stat. Ved å stå sammen med andre forbund får FO større tyngde i forhandlingene.

Tariffområdet Spekter er delt inn 13 områder. FO har medlemmer i områdene 4, 10, 11, 12 og 13, og utenfor område-plassering.

Usikker på hvilke område som gjelder deg? Sjekk oversikten over overenskomstområder i Spekter, eller ta kontakt med din tillitsvalgte eller fylkesavdelingen din.

Spekter-forhandlingene foregår i fem faser

Lønnsforhandlingene med Spekter foregår i fem ulike faser:

  1. A-delsforhandlinger (Generelle lønnstillegg for virksomheter som ikke er helseforetak)
  2. A1 for helseforetakene (sosiale bestemmelser)
  3. A2 for helseforetakene (lønn)
  4. B-delsforhandlinger: Lokale forhandlinger på den enkelte arbeidsplass.
  5. Endelig godkjenning av oppgjøret som helhet fra de sentrale partene.

Forvirret? Her finner du svar på vanlige spørsmål om lønn og tariff
FO holder deg informert om pågående forhandlinger på fo.no/tariff.

1. A-delsforhandlingene

A-delsforhandlingen er felles for alle Spekter-virksomheter, og foregår først. Disse forhandlingene handler om grunnleggende spørsmål i hovedavtalen og generelle lønnstillegg for virksomheter som ikke er helseforetak. Fristene for de andre fasene av forhandlingene blir normalt avtalt under A-delsforhandlingene.

2. A1-forhandlingene

A1- og A2-forhandlingene gjelder ansatte i helseforetakene, og omtales gjerne som Spekter helse-forhandlingene. A1 gjelder sosiale bestemmelser som sykepenger og foreldrepermisjon.

3. A2-forhandlingene

A2-forhandlingene handler primært om penger og tillegg. Det er i A2-forhandlingene den nye lønna til sykehusansatte og ansatte i helseforetakene fremforhandles.

4. B-delsforhandlingene

Deler av lønnsforhandlingene kan foregå lokalt. Det er dette som kalles B-delsforhandlinger. Disse forgår på hver enkelt arbeidsplassen, og forhandles på ulike tidspunkt. Det kan altså foregå B-delsforhandlinger i enkelte virksomheter, før helseforetakene starter med A1 og A2-forhandlinger.

5. Endelig godkjenning

Helt til slutt skal alt godkjennes av de sentrale forhandlingspartene, for FO gjelder dette LO Stat. Dette er den siste fasen i lønnsoppgjøret i Spekter-området. Ingenting er endelig vedtatt før denne godkjeningen er på plass. 

Jobber du i et helseforetak eller en annen Spekter-virksomhet, og lurer på hva som gjelder for deg? Ta kontakt med din tillitsvalgte eller fylkesavdelingen din.

Husk at når vi står flere sammen, så får vi flere gjennomslag.

Bli medlem av FO