Hanne Glemmestad
VIRKE: Hanne Glemmestad er FOs representant i forhandlinger med Virke

Tariffområdet som kalles Virke-HUK (helse, utdanning, kultur og frivillighet) omfatter ulike typer private institusjoner innenfor for eksempel rusomsorg og barnevern, mange av dem ideelle. Lønnsforhandlingene i Virke-HUK har gått i flere etapper ettersom FO er part i syv ulike overenskomster.

– For FO var målet å sikre medlemmene våre tilsvarende lønnsvekst som resultatet i kommunal sektor slik at parallelliteten i avtalene ivaretas. Det klarte vi. Arbeidsgiver la til slutt frem et tilbud som var i tråd med vårt krav. Dette er vi fornøyd med, sier Hanne Glemmestad i FO-ledelsen.

 Torsdag 15. oktober kom partene til enighet om de fire siste avtalene:

  • Landsoverenskomst for helse- og sosiale tjenester
  • Landsoverenskomst for barnehagene
  • Landsoverenskomst for utdanning
  • Landsoverenskomst virksomheter § 27

FO har i overkant av 300 medlemmer knyttet til disse tariffavtalene.

Vil du bidra til å styrke kampkraften i FO? Del vervelenken vår på Facebook

Her er den nye lønna

Resultatet innebærer en lønnsvekst på 2,8 prosent. Det er det samme som resultatet i oppgjøret i kommunal sektor (KS). Det betyr at FOs medlemmer er sikret økt kjøpekraft og har fått lønnsøkning i samsvar med frontfaget. Det er bra for likelønnsutviklingen.

Lønnsøkningen spenner fra 10 000 kr til 22 000 kr avhengig av stillingsgruppe og ansiennitet. Tilleggene gis med virkning fra 1. mai. Se detaljene i lenkene under. 

– Vi er fornøyde med dette resultat. Medlemmene som tilhører disse overenskomstene i ideell sektor får den samme lønnsøkningen som ansatte kommunesektoren. Nå er vi spent på lokale forhandlinger og er klare til å bistå FO lokalt fremover, sier Glemmestad.

Det er satt av 1 % til lokale forhandlinger, med frist 30. november.

LES MER: Her er lønnstilleggene (PDF, 135KB)

SE OGSÅ: Her er den nye lønnstabellen (PDF, 119KB)

LES ALT: Her er protokollen fra forhandlingene. (PDF, 3MB) Protokollen er et slags referat om hva partene ble enige om. Her finner du lønnstilleggene, hva som er satt av til lokale forhandlinger og når lokale forhandlinger skal gjennomføres.

Jobber du i dette tariffområdet, og lurer på hva som gjelder for deg? Ta kontakt med din lokale tillitsvalgte eller fylkesavdeling.

Lønnsoppgjøret i havn

Resultatet innebærer at alle syv avtaler i tariffområdet Virke-HUK er ferdigforhandlet:

  • I juni forhandlet FO på tre tariffavtaler om korresponderer med det statlige tariffområdet. Her kan du lese om resultatet.
  • Den 15. september forhandlet FO på tariffavtalen «Landsoverenskomsten for spesialisthelsetjenesten» som korresponderer helseforetakene. Resultatet ser du her.

SE OGSÅ: Alt om lønnsoppgjøret

Er du barnevernspedagog, sosionom, vernepleier eller velferdsviter og enda ikke medlem av FO? 

Bli medlem