FO: Kathrine Haugland Martinsen og Mimmi Kvisvik i FOs forbundsledelse var ordstyrere under Landsstyremøte i mai.
FO: Kathrine Haugland Martinsen og Mimmi Kvisvik i FOs forbundsledelse var ordstyrere under Landsstyremøte i mai.

Landsstyret jobbet  blant annet med strategi for disse tre områdene:

  • Rekruttering og organisering
  • Ledermedlemmer
  • Internasjonalt solidaritetsarbeid

Landsstyret behandlet også en rekke uttalelser. I tillegg ble det gitt innspill til uttalelser i forbindelse med FOs kommende Landsmøte 2019. 

Landstyret i FO består av Arbeidsutvalget og kongress/landsmøtevalgte representanter fra avdelingene, i tillegg til ansattes representant, en representant for velferdsviterutvalget og to representanter fra FO-Studentene.

Les også: FO samarbeider med brukerorganisasjonen LUPE
 

Rekruttering og organisering

Sentrale spørsmål som ble stilt var: Rekrutterer vi medlemmer på den beste måten, eller kan vi gjøre det annerledes enn vi gjør i dag? 

christian
REKRUTTERING: Christian Wiik Kynsveen i FOs forbundsledelse oppsummerer fra arbeidet med strategi for rekruttering og organisasjon.


Flere landsstyre-representanter pekte på fordeler og utfordringer med verveukene i FO. De arrangeres to ganger årlig, og noen mente at FO kan bli enda bedre på å verve studenter og møte dem der de er. 

Les også: Bli medlem i FO - kun 250 kr per semester for studenter
 

Strategi for ledermedlemmer

Under punktet om strategi for ledermedlemmer ble det lagt vekt på at FO ikke bare er en fagforening, men også et profesjonsforbund. FO er for FOs profesjoner - uavhengig av hvilken stilling de har og hvor de jobber.
 

Marit Selfors Isaksen
VIKTIGE: – Ledermedlemmer trengs for å utvikle vår politikk - både tariffmessig og sosialpolitisk, sa Marit Selfors Isaksen i FOs forbundsledelse.


Isaksen understrekte at FO ønsker å være minst like gode på å ivareta medlemmer som konkurrende forbund.

– Vi trenger å få tilbake medlemmer som er ledere, og potensiale til å nå nye er stort, sa Isaksen. 

Hun viste til at barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere som er ledere ofte ansetter nye innen samme profesjon.

– Og det ønsker vi. Det er jo en utfordring at det sosialfalige perspektivet mangler i flere av tjenestene, sa Isaksen. 

 

FOs internasjonale solidaritetsarbeid

Videre diskuterte Landsstyret innholdet i FOs internasjonale solidaritetsarbeid. De var enige om å holde fast i at FO fortsatt skal bruke 1 prosent av medlemskontigent-inntekter til arbeidet.

– Unikt for FO er at vi klarer å knytte sammen solidaritetsarbeid, fagforenings-bistand og faglig bistand. Alt vi går inn i bør vi ha et godt sosialfaglige perspektiv, der selvhjelp er sentralt, sa forbundsleder i FO, Mimmi Kvisvik.

LS mai
BISTAND: Forbundsleder Mimmi Kvisvik oppsummerte fra grupperarbeidet med strategi for FOs internasjonale solidaritetsarbeid.


Målet må være at FO klarer å håndtere både langvarige prosjekter og mer kortvarig innsats. FO gir en og en halv million i bistand årlig.

FOs nestleder, Marianne Solberg, forhandler i disse dager i Spekter-oppgjøret på vegne av FOs medlemmer i helseforetakene. Hun er FOs representant i LO-delegasjonen som i skrivende stund er hos Riksmekleren som skal prøve å oppnå enighet mellom partene.