Hanne Glemmestad (t.v.) og Marte Mjøs Persen.Ifølge regjeringsplattformen skal det jobbes frem en tillitsreform i offentlig sektor. I møtet uttalte Glemmestad at dette bør sees i sammenheng med en helhetlig gjennomgang av Nav. Gjennomgangen må omfatte kompetansesammensetning, organisering, styringsmodell, samhandling og tilgjengelighet. 

Statsråden understreket at FO hadde gode innspill, men at det ikke blir en helhetlig gjennomgang slik FO ønsker, siden dette ikke er et prioritert område i Hurdalsplattformen. Hun påpekte at FO er en viktig aktør som bidrar med viktige diskusjoner i feltet.

– En helhetlig gjennomgang av NAV vil bidra til å synliggjøre utfordringene i Nav. I tillegg vil det legge føringer for det arbeidet med tillitsreform i offentlig sektor. FOs medlemmer er viktige i dette arbeidet, sa Hanne Glemmestad i møtet. 

Glemmestad påpekte også viktigheten av å inkludere ansatte og brukere fra både statlig og kommunal styringslinje i prosessen.

LES MER: Slik skal vi få til en tillitsreform i offentlig sektor

LES OGSÅ: FO snakker med Støre om behovet for en tillitsreform i offentlig sektor.

Glemmestad satte også vold og trusler på dagsorden. 40 % av FOs medlemmer utsettes for vold og trusler om vold en eller flere ganger i året, og i fjor ble en veileder i Nav drept på jobb ved et Nav-kontor i Bergen.

– FO krever at Arbeidstilsynet sikres ressurser til forebygging og håndtering av vold og trusler innen helse-, omsorg- og sosialsektoren, uttalte Glemmestad.

Her kan du lese utvalgets definisjon av Den norske tillitsmodellen (PDF, 11KB)
 
LES MER: 
Dette er LOs mål for ny tillitsreform i offentlig sektor.