Ressursgruppa
RESSURS: FO har nedsatt sin egen ressursgruppe som skal komme med innspill til Barnevernsutvalget

Da Barnevernstvalget ble oppnevnt i 2021 var ikke ansatte i barnevernet representert. Dette skapte reaksjoner, blant annet fra Mimmi Kvisvik, forbundsleder i FO. I 2022 endret imidlertid Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) mandatet til utvalget og supplerte utvalget med to medlemmer, inkludert Mimmi Kvisvik. 

LES OGSÅ: Ekspertgruppe om barnevern uten barnevernsansatte
LES I FONTENE: Ekspertutvalg skal bedre barnevernet: – Jeg beklager sterkt at vi ikke er tatt med, sier FO-leder Mimmi Kvisvik

Barnevernsutvalgets mandat er å se på hvordan rettssikkerheten i barnevernssaker kan bedres og komme med forslag til konkrete tiltak. Dette gjelder i alle ledd av barnevernets arbeid, fra undersøkelsesfasen til ettervernsfasen.

Her kan du lese hele mandatet til utvalget.

FO nedsetter egen ressursgruppe

I forbindelse med Mimmi Kvisviks oppnevnelse til utvalget ble det opprettet en ressursgruppe i FO bestående av medlemmer og tillitsvalgte som jobber i barnevernet. På denne måten vil forbundslederen få førstehånds kunnskap om den nåværende situasjonen og utfordringene i barnevernet. 

— Vi har en enorm kunnskap i våre medlemmer og tillitsvalgte, denne får vi nå benyttet og det er vi veldig takknemlige for, understreker forbundslederen. 

Ressursgruppa for barnevern i FO hadde møte denne uka, og har blant annet snakke om verdier og prinsipper i barnevernet, barnevernsreformen og oppvekstreformen.

— Juridisk, økonomisk og psykologisk kompetanse er vel og bra, men det barnevernfaglige og sosialfaglige perspektivet er helt avgjørende i dette utvalget, sier forbundsleder Mimmi Kvisvik.

Medlemmer av FOs ressursgruppe: 

  • Mari Holth, profesjonsrådet for barnevernspedagoger, seniorrådgiver Helsetilsynet og leder av Barnevernssambandet
  • Monica Helen Pettersen, profesjonsrådet for sosionomer, fagleder barneverntjenesten i Tromsø kommune
  • Gisle Hallan, profesjonsrådet for vernepleiere, nettverksterapeut Link i Omsorgsenheten i Trondheim kommune
  • Inger Lisbet Hegland, enhetsleder Barne- og familietjenesten Midtbyen i Trondheim kommune
  • Ole Mikalsen, kontaktperson Arna og Åsane barneverntjeneste og 50% hovedtillitsvalgt i Bergen kommune
  • Heidi Kristin Brynhildsen, virksomhetsleder Kirken Bymisjons barneverntiltak
  • Monica Brunner, leder Barneverntjenesten for Kristiansandsregionen
  • Jan Aarskog, virksomhetstillitsvalgt i Bufetat
  • Svein Helland Sivertsen, seniorrådgiver i KS KONSULENT
  • Reidar Egset Haug, seniorrådgiver/PHD kandidat i Bufetat

Ressursgruppa skal bidra med innspill helt frem til utvalget leverer sin NOU innen mars 2023. Når utredningen er presentert, skal den opp til politisk behandling. Da vil FO igjen be medlemmer og tillitsvalgte om innspill.

MER OM BARNEVERNSUTVALGET: Slik følger FO opp NOU 2023:7

FO er den største fagforeningen for ansatte i barnevernet. Er du sosialarbeider? Ikke stå utenfor fellesskapet!

Bli medlem