Barnevernsutvalget
OVERLEVERING: Mimmi Kvisvik takkes av Barne- og familieminister Kjersti Toppe da NOU ble levert.

Da regjeringen skulle nedsette et ekspertutvalg for å vurdere rettssikkerheten i barnevernet ble FO inkludert for å bidra med erfaringsbaserte, sosialfaglige og praksisnære perspektiver. Forbundsleder Mimmi Kvisvik deltok på vegne av FO og deltok da utvalget presenterte hele 118 forslag til tiltak.

LES MER: Ny utredning om barnevernet: – Vi må investere i fremtiden
SE UTREDNINGEN: NOU 2023:7 - Trygg barndom, sikker fremtid

Hovedpunktene i utredningen kan oppsummeres i tolv punkter:

 1. En egen barnerepresentordning (BRO)
 2. At barn skal få partsrettigheter fra de fyller 12 år
 3. Livskrisehjelp og oppfølging
 4. Bedre rammer for fosterfamilier
 5. Oppvekstadopsjon
 6. Innramming av skjønnsutøvelse
 7. To-fasemodell for undersøkelser
 8. Tilsynsmøter for hjelp på tvers
 9. Erfaring og tverrfaglighet i krevende saker
 10. Database over evidensbaserte tiltak
 11. Forsknings- og analysesentre
 12. Barnevernsportal som samler all informasjon på ett sted

Kvisvik presenterte hovedpunktene og utvalgets arbeid for FOs landsstyre 23. mars. Forbundslederen har også tatt ut dissenser og skrevet merknader om flere av tiltakene i utredningen. 

SE PRESENTASJONEN: Kvisviks presentasjon av barnevernsutvalgets arbeid (PPTX, 10MB)

FO er opptatt av at tiltakene i NOUen ses i sammenheng med regjeringens andre ekspertutvalg og den nye barnevernsloven som trådte i kraft 1. januar 2023.

Forslag om ny barnerepresentantordning ble tema på Dagsnytt 18:

 

Veien videre

Nå er utredningen sendt på høring, og FO forbereder sitt høringssvar. I den forbindelse ønsker forbundet innspill fra hele organisasjonen, og særlig fra medlemmer og tillitsvalgte som jobber i barnevernet eller nærliggende tjenester.

Høringsfristen er 26. juni 2023.

Artikler om barnevernsutvalget