ARENDALSUKA: Mimmi Kvisvik lanserte kravet om sosialminister under Arendalsuka. Kravet ble gjentatt på arrangementet "Hvor blir det av sosialpolitikken?" (Foto: Pierluca Taranta)
ARENDALSUKA: Mimmi Kvisvik lanserte kravet om sosialminister under Arendalsuka. Kravet ble gjentatt på arrangementet "Hvor blir det av sosialpolitikken?" (Foto: Pierluca Taranta)

Arendalsuka blir av enkelte kalt demokratiets dansegulv, FO brukte uken til å sette den politiske dagsorden. Fosrbundet er pesielt opptatt av helhetlig sosialpolitikk, rett kompetanse i tjenestene og arbeidsvilkår som sikrer rekruttering inn mot stortingsvalget 2021.

Under Arendalsuka markerte FO seg på hovedsakene blant annet gjennom å arrangere egne debatter, bedriftsbesøk hos barnevernstjenesten og Nav i Arendal, og kronikker, leserinnlegg og redaksjonelle saker i media.

Se hva toppolitikerne i ditt fylke mener om FOs viktigste saker.

Likevel var det FOs krav om en egen sosialminister som fikk mest oppmerksomhet.

FONTENESAK

– Sosialpolitikkens vesen er å se utfordringer i sammenheng, for mennesker lever hele liv. Min drøm er en sosialminister som er overordnet de andre ministrene og som har «crossover-ansvar» på flere samfunnsområder, sa forbundsleder Mimmi Kvisvik da hun lanserte kravet i Fontene. 

LES SAKEN I FONTENE: FO-leder vil at Norge igjen får en egen sosialminister.

Hun mener sosialpolitikken er sektorovergripende og derfor ikke kun kan fungere som et vedheng til arbeidslivspolitikken. Hun mener sosialpolitikk har havnet i skyggen av arbeidslinjen i Arbeids- og sosialdepartementet.

Norges siste sosialminister var Ingjerd Schou fra Høyre, før posten hennes ble sammenslått med arbeidsministerposten i 2004. Fredag 20. august skrev Kvisvik hovedinnlegg til Dagsavisen om hvorfor hun mener det er på tide med en gjenoppstandelse.

Skjermdump

– De siste tiårene er sosialpolitikken blitt individrettet, sykdomsorientert og kortsiktig. I dag er det redusert til et lite påheng på arbeidslivspolitikken. Vi som jobber med sosialfaget hver eneste dag vet at det handler om så mye mer.

LES MER I DAGSAVISEN: Norge trenger en sosialminister 

– Boligbygging, tannhelse, trygdeordninger, inkludering av utviklingshemmede og skolegang faller alle inn under sosialpolitikken, men er fordelt på fem forskjellige departement. Hvordan kan vi forvente at en ny regjering skal ha en helhetlig sosialpolitikk når ingen sitter med det helhetlige, overordnede ansvaret, spør Kvisvik.

Fontene intervjuet de fremste sosialpolitikerne fra Ap, SV og Frp om forslaget. Selv om ingen mente det var behov for et eget departement, var det enighet om at sosialpolitikk ville bli viktigere i fremtiden.

LES OGSÅ: Vi har spurt alle førstekandidatene i Norge hva de mener om viktige sosialpolitiske saker. Her er svarene.

FO- og SV-nestor Oddny Miljeteig, derimot, kaller forslaget "eit skikkeleg «Kjerringa mot strømmen»-krav". Hun er fast spaltist hos Bergensavisen og dedikerte ukens innlegg til å fremsnakke forslaget.

Oddny i BA

– Eg kjenner at kravet gjer at eg betaler medlemspengane mine til FO med ekstra glede. Og eg vert forarga på meg sjølv for at eg ikkje har kome på ideen!

Er du enda ikke medlem av FO? Bli medlem her!

Også hun trekker frem arbeidslinjen som en utfordring for sosialpolitikken.

– Sosialpolitikken må frigjerast frå arbeidslinas jarngrep. I sosialpolitikken skal menneskeverdet og alle menneskes likeverd trumfa – alt. Fattigdomspolitikk må høyra til eit departement som kvar dag kjempar for at alle menneske skal få hjelp frå storsamfunnet til å kjempa for fullverdige liv.

LES INNLEGGET I BA: Eit eige sosialdepartement, takk!

I tillegg har en rekke fylkesavdelinger engasjert seg i saken og skrevet egne leserinnlegg til sine lokalaviser. Dersom din avdeling vil ha hjelp til å delta i debatten lokalt, ta kontakt med FOs presseansvarlig

Din stemme teller

Selv om det trolig ikke blir et eget sosialdepartement innen utgangen av 2021, fortsetter FO kampen for en mer helhetlig sosialpolitikk. Velferdsstaten har en lang historie og godene vi har i dag var ingen selvfølge for bare noen generasjoner siden. FO-lederen mener det betyr noe hvem som styrer landet etter 13. september. 

– Selv om FO er partipolitisk uavhengig, betyr ikke det at vi er politiske nøytrale. Det gode samfunnet kommer ikke av seg selv. Det er bygget opp over generasjoner og styrkes hver eneste dag av oss som jobber i velferdsstatens frontlinje. 

Hun oppfordrer alle FOs medlemmer til å bruke stemmen sin for å dra sosialpolitikken i riktig retning. 

– Vi organiserer 31.000 medlemmer. Det har mye å si når flere stortingsmandater blir avgjort med bare et par hundre stemmer. Vi kan bruke makten vår til å stå opp for trygghet, både for oss selv og hverandre. Men da må du bruke stemmeretten, avslutter hun.

Les mer om FOs hovedbudskap i valgkampen eller hva førstekandidatene i ditt fylke mener om våre viktigste saker.