Kartellkonferansen
UTENFORSKAP: Mimmi Kvisvik diskuterte utenforskap med Agenda-leder Trygve Svensson

Til neste år markerer LO Stats Kartellkonferanse 50. årsjubileum. Etter å ha blitt avlyst i 2020 på grunn av koronapandemien gikk endelig samlingen av stabelen igjen på Gol 24. - 25. november. 

LES MER: Kartellkonferansen er i gang: – Fantastisk deilig

FOs forbundsledelse var representert ved forbundsleder Mimmi Kvisvik, Hanne Glemmestad og Ole Henrik Kråkenes, profesjonsrådslederne for sosionomene og barnevernspedagogene.

Velferdsstaten er det viktigste redskapet mot utenforskap

Konferansen tok opp den vanskelige balansen mellom hat, radikalisering og ytringsfrihet. Kvisvik ble invitert til samtale om utenforskal med Trygve Svensson, daglig leder i Tankesmien Agenda.

– Beredskap handler også om fysisk sikring og responstid, men la oss huske hva vi har holdt på med i snart to år. Velferdsstaten, den sosiale beredskapen, mener jeg er den viktigste grunnen til at Norge har kommet bedre ut av koronakrisen enn mange andre land, sa Kvisvik.

SE SAMTALEN: Hvordan forebygger vi utenforskap?

Hun mener den største risikoen ved dårlig forebygging er at enkelte kan rekrutteres av ekstreme miljøer.

FO

– Etter noen har gjennomført en terrorhandling i Europa får vi ofte høre at de har falt ut av psykisk helsehjelp, at samfunnet ikke plukket dem opp eller at ingen så faresignalene. Det mener jeg er den største risikoen ved utenforskap, sier forbundslederen til LO Media.

LES SAKEN: Velferdsstaten er det viktigste redskapet mot utenforskap, mener Mimmi Kvisvik

Også Kråkenes tok til orde for å styrke velferdsstaten for å hindre utenforskap. Han peker på to viktige innsatsområder, nemlig å sikre inntekten for lavinntektsfamilier og styrking av barnevernet.

– Vi vet at en av de aller største risikofaktorene for utenforskap er fattigdom. Samtidig vet vi at barnetrygden er den ytelsen som løfter flest familier over fattigdomgrensen, sa Kråkenes til statsminister Jonas Gahr Støre fra talerstolen.

Ole Henrik

HØR INNLEGGET: Kråkenes snakker om barnetrygd og barnevern

Han brukte også anledningen til å be om fortsatt øremerking av midler til barnevernet. Også FOs forbundsleder brukte anledningen til å komme med anbefalinger til statsministeren.

– Det må handle om hele mennesker. Vi må styrke den sosialpolitiske innsatsen, sier Kvisvik og tok til orde for helhetlig sosialpolitikk.

HØR INNLEGGET: Kvisvik taler til statsministeren på Kartellkonferansen

FO ønsker en helhetlig gjennomgang av Nav

Tidligere KS-direktør Bjørn Arlid Gram overtok ministerposten i Kommunal- og moderniseringsdepartementet etter valget. KMD er ansvarlig for regjeringens arbeidsgiverpolitikk, derfor besøkte Gram sine nye ansatte på Kartellkonferansen.

Hanne Glemmestad fra FOs forbundsledelse benyttet muligheten til å løfte FOs krav om en helhetlig gjennomgang av Nav.

Hanne

HØR INNLEGGET: Glemmestad krever en helhetlig gjennomgang av Nav

– Alle kan ha behov for hjelp fra Nav i løpet av livene våre. Da ønsker vi å møte en tjeneste som er lett tilgjengelig, som har stønader som det går an å leve av og oppfølgingstjenester levert av ansatte med rett kompetanse, sier Glemmestad.

Kvisvik gjentok både budskapet fra Kråkenes og Glemmestad i sitt innlegg.

– Samspillet mellom det statlige og kommunale barnevernet, og samspillet mellom kommunal og statlig styringslinje i Nav må bli bedre, sa hun.

HØR OGSÅ: Kvisvik taler til kommunalminister Bjørn Arild Gram

Avslutningsvis trakk hun frem viktigheten av å bruke Aktivitets- og redegjørelsesplikten i offentlig sektor. Kvinner tjener i snitt kun 87,6 prosent av en gjennomsnittlig manss inntekt. Dette var også budskapet til FO på likelønnsdagen 15. november.

Roper varsku om lønnsbombe

FO mener at gode tjenester avhenger av ansatte med rett kompetanse. Forbundet jobber for å bedre arbeidsvilkårene i velferdsstaten for å sikre rektuttering. FO reagerer på at ansatte i offentlig sektor kan bli lønnstapere i år.

– Vi må slå fast at det vil bli reallønnsnedgang i år ut fra prisveksten. Det skyver opp forventningene til det kommende hovedtariffoppgjøret, sier hun.

Skjermdump De ansatte får mindre kjøpekraft, fordi prisøkningen i samfunnet er høyere enn lønnsøkningen i 2021. Forbundslederen kommenterte saken på forsiden av Klassekampen 25. november.

– De siste to årene har vi tatt ansvar for moderate oppgjør. Våre folk opplever at de har jobbet veldig mye veldig hardt, måtte improvisere mye for å holde tjenestene oppe og trygge folk i en vanskelig sosial situasjon, sier Kvisvik til Klassekampen.

LES SAKEN: Reallønna faller kraftig

Verdensdagen for avskaffelse av vold mot kvinner

Under Covid-19 pandemien har vold mot kvinner skutt i været. I et globalt perspektiv vil 35 prosent av alle kvinner oppleve vold, og i noen områder vil dette gjelde så mange som 70 prosent.

— Vold mot kvinner må behandles som et samfunnsproblem, ikke en individuell skam. Og politikken som føres må gjenspeile dette, sier Kvisvik.

LES MER: Vold mot kvinner har skutt i været under pandemien

25. november markeres FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner. Årets tema er femisid, som defineres som drap på kvinner fordi de er kvinner. Som LOs eneste feministiske fagforening er FO opptatt av avskaffelse av vold mot kvinner.

Grafikken er laget av FOKUS – forum for kvinner og utviklingsspørsmål, til årets kampanje for å sette søkelyset på femisid i verden.

— Vi har fremdeles en lang vei å gå, også i Norge. Derfor er det dessverre fremdeles behov for å markere verdensdagen, sier FO-lederen.

I norge oppgir en av fem at de har vært utsatt for et seksuelt overgrep før de er fylte 18 år. En av fire kvinner oppgir at de har vært utsatt for alvorlig vold etter 18 år. 17 prosent av kvinner har blitt utsatt for vold fra samlivspartner i Norge.

Slik jobber FO for å forebygge vold, trusler og netthets i arbeidslivet

Enda ikke medlem i FO?
Med deg inn her