FO har over mange år jobbet systematisk for å forebygge vold, trusler og netthets overfor våre medlemmer. På denne siden finner du en oversikt over hva vi har gjort. Du finner også rapporter, statistikk og nyhetssaker om temaet. 

Opplever du vold, trusler eller netthets i jobben din, kan du snakke med nærmeste leder, tillitsvalgt eller verneombud på arbeidsplassen din. Les mer her. 

Les mer hos Arbeidstilsynet: Hva er vold og trusler?