FO i innspillsmøte med Kjersti Toppe
BARNEVERN: Barne- og familieminister Kjersti Toppe ber om innspill fra fagmiljø og pårørende.

Om lag 1 000 barn og unge bor på barnevernsinstitusjon. Noen ankommer institusjonene med alvorlige rusproblemer. Andre får sitt første møte med rusmidler under barnevernets omsorg. Det kommer frem Brennpunkt-dokumentaren Instukids. Nylig la Regjeringen frem en strategi for å løse disse og andre utfordringer i institusjonsbarnevernet. 

Dette var bakteppet for at Barne- og familieminister Kjersti Toppe inviterte til et bredt innspillsmøte om rus på institusjonene. Ole Henrik Kråkenes deltok på møtet på vegne av FO og berømmer statsråden for engasjementet.

– Vi ser at Toppe er opptatt av denne saken, og ønsker å ta grep. Strategien de legger frem er god, men overordnet. Vi ser frem til at det følges opp med konkrete forslag på flere av utfordringene vi ser i institusjonene. Vi opplever at de er oppriktig interessert i innspill fra fagfeltet, sier Kråkenes.

SE STRATEGIEN: Ei ny retning for eit betre barnevern

I forkant av møtet tok han kontakt med FOs tillitsvalgte i institusjonsbarnevernet. Tilbakemeldingene var tydelige:

– Det finnes ingen rask og enkel løsning. Det trengs langsiktig, systematisk arbeid over tid og det vil koste – i alle fall på kort sikt. Den tydeligste tilbakemeldingen var at vi trenger flere institusjonsplasser, sånn at det er ledige rom hvor vi kan ta imot ungdommer på kort varsel.

Kråkenes fra FO sammen med Kjersti Toppe

Dersom flere institusjoner har ledig kapasitet, blir det enklere å finne godt egnede plasser for unge som må bo på barnevernsinstitusjon. I dag mangler Norge beredskapskapasitet og akuttplasser.

FOs tre konkrete innspill til Kjersti Toppe

  1. Ikke legg ned rusinstitusjoner, for å skape flere akuttplasser.
  2. Kravene til Statsbygg må gjennomgås og bidra til nok egnede institusjonsbygg.
  3. Barna må møtes av ansatte med nødvendig, helhetlig kompetanse.

– Vi løser ikke et problem ved å skape et nytt

I dag finnes det seks barnevernsinstitusjoner som tilbyr behandling til barn og unge som har utviklet et alvorlig rusproblem. Nå foreslår Bufetat å legge ned en avdeling i Bergen på grunn av manglende akuttplasser.

– Vi har fått mange reaksjoner på nedleggelsen av Bjørgvin ungdomssenter, et enormt viktig tilbud. Ja, vi trenger flere akuttplasser, men vi løser ikke ett problem ved å skape et nytt et, sier Kråkenes.

Bufdir-direktør og Ole Henrik Kråkenes fra FO

Tirsdag fortalte 18 år gamle Vilja Øhman til TV2 hvor viktig institusjonen var for henne, da hun utviklet et rusproblem i ung alder.

– Den reddet livet mitt. Hadde det ikke vært for oppholdet der, så tror jeg ikke jeg hadde vært i live i dag. I så fall hadde jeg sittet med en sprøyte i armen et eller annet sted, sier hun.

SE SAKEN: Bjørgvin Ungdomssenter: – Den reddet livet mitt
LES OGSÅ: Fjerner rusbehandlingsplasser: – Kaster unge under bussen

FO-tillitsvalgte ved Bjørgvin Ungdomssenter forteller om stor pågang. 

– Vi erfarer at flere ungdommer har ventet lenge på plass og at foreldre har kjempet i flere år for at barnet skal få plass på en rusbehandlingsinstitusjon, sier Line Langhelle i FO til TV2.

Gjennomgå Statsbygg-krav og styrk kompetansen

For å få på plass flere institusjonsplasser, mener FO at det er behov for å gjennomgå kravene til Statsbygg. I dag er det tidkrevende og vanskelig å finne egnede bygg.

– Her anbefaler vi at det blir gjort en gjennomgang for å se om kravene er for strenge eller om det er andre tiltak som kan settes inn for å gjøre det mindre komplisert å etablere institusjoner, sa Kråkenes i innspillsmøtet.

Han understreket også at barn med sammensatte problemer må møtes av kvalifiserte ansatte og pekte på Intitusjonsutvalgets utredning som kom i 2023. Kråkenes mener at de ansatte må ha nok tid og rom i arbeidshverdagen til å bruke kompetansen sin.

Ole Henrik Kråkenes og Monica Brunner fra FO

– Barna må møte ansatte med nødvendig, helhetlig kompetanse. FO støtter Institusjonsutvalgets forslag om helseteam som bistår institusjonene. Samtidig mener vi at ruskompetansen i barnevernet må styrkes, sier Kråkenes.

Hjelp oss til å bedre institusjonsbarnevernet

FO har lange tatt til orde for endringer i institusjonsbarnevernet, og pekt særlig på samarbeidet mellom barnevernet og hjelpetiltak innen rus og psykisk helse. I FOs høringsinnspill til Institusjonsutvalget trekker FO frem viktigheten av at institusjonene må tilpasse seg barnas behov.

SE INNSPILLET: Institusjonsutvalgets utredning (NOU 2023:24)

Nå jobber Regjeringen med en kvalitetsreform for barnevernet og har sendt ut flere lovendringer på høring. Det betyr at vi som fagutøvere har stor mulighet til å påvirke politikken på området. For at FO skal kunne gi gode og konkrete tilbakemeldinger, er vi helt avhengig av innspill fra medlemmer og tillitsvalgte. 

Derfor oppfordrer FO alle medlemmer med tilknytning til institusjonsbarnevernet eller kommunalt barnevern til å komme med innspill. Du kan både sende innspill skriftlig og delta på FOs digitale innspillsmøte 14. mai. Ta gjerne utgangspunkt i regjeringens høringsnotat når du forbereder innspillene dine.

Takk til alle medlemmer og tillitsvalgte som bidrar med sine erfaringer. Det er uvurderlig for FOs politiske arbeid og helt nødvendig for at politikerne skal kunne vite hva som trengs i velferdsstatens førstelinje.

FO er Norges største profesjonsforbund for sosialarbeidere i barnevernet. Når vi deler vår samlede fagkunnskap, bidrar vi til positive endringer for samfunnet vårt. Er du enda ikke medlem?

Bli med i FO