Første heldigitale landsstyremøte i FOs historie.


Her er noen av sakene som ble vedtatt:
 

Bevilgning til norsk folkehjelp

Landsstyret bevilget 1 krone per medlem, totalt kr. 30 000 til Norsk Folkehjelps innsamlingsaksjon: «Hver time teller for å redde liv».

Innsamlingsaksjonen støtter arbeid med å begrense omfang og konsekvensene av koronasmitten. Norsk folkehjelp jobber sammen med en rekke andre organisasjoner, for å nå ut med livreddende informasjon og livsviktige sanitærprodukter.

Gi gave til innsamlingsaksjonen her
 

Evakuer Moria nå!

Landsstyret i FO er bekymret over situasjonen for flyktninger i Hellas.

Her hjemme har vi vist solidaritet under koronakrisen, denne solidariteten må også strekke seg ut over landegrensene. Regjeringen sier de vil vente til situasjonen har stabilisert seg, men det er for sent. Norge må handle nå.

Landsstyret i FO mener Norge har et ansvar. Evakuer Moria nå! Enslige barn på flukt og familier med små barn som lever i og rundt Moria-leiren er særlig sårbare. FO krever at vi i Norge nå tar vår del av ansvaret og bidrar til at barn og andre sårbare grupper evakueres fra leieren.

Det er masse ubrukt kapasitet. Flere norske kommuner har kapasitet og kompetanse til å ta imot flere flyktninger og har bedt om det. Dette har også Norsk Folkehjelp og Redd Barna poengtert. Situasjonen i Moria leiren er kritisk og farlig. Det er bare et tidsspørsmål før noen i Moria leiren blir smittet.

Les hele uttalelsen her
 

Takk til helse- og sosialarbeidere

Landsstyret i FO vil gi honnør til barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere som jobber i helse -, omsorg - og sosialtjenestens frontlinje.

Sosionomene og velferdsviterne står i første rekke hos NAV som nå opplever et enormt trykk fra flere stønadsmottakere som må sikres en inntekt etter bortfall av arbeid.

Barnevernspedagoger, sosionomer og andre ansatte i barnevernet er definert som kritisk personell, og gjør en avgjørende innsats for å ivareta sårbare barn og unge.

Vernepleierne er autorisert helsepersonell og bidrar allerede i beredskapstroppen på sykehjem, i hjemmebaserte tjenester og på sykehus. Og ikke minst med å trygge personer med utviklingshemming som er spesielt utsatt.

Helse- og sosialarbeidere står opp for trygghet i krisetid: Landsstyret sier tusen takk for den jobben du gjør!

Les uttalelsen her