Evakuer barna i Moria-leiren nå!

Landsstyret i FO er bekymret over situasjonen for flyktninger i Hellas. Den er katastrofal og har vært det lenge. I dag er det rundt 115.000 flyktninger og migranter i Hellas. I løpet av de tre første månedene i år har de tatt imot om lag 6000 mennesker på flukt. Dette er langt flere enn landet har kapasitet til å håndtere, noe som blir svært synlig når man ser på de umenneskelige forholdene i flyktningeleiren Moria på Lesvos. FO krever at vi i Norge tar vår del av det europeiske ansvaret ved å ta imot flere flyktninger. Tross rekordlave asyltall i Norge, viser regjeringen ingen vilje til å øke innsatsen. 

Her hjemme har vi vist solidaritet under koronakrisen, denne solidariteten må også strekke seg ut over landegrensene. Regjeringen sier de vil vente til situasjonen har stabilisert seg, men det er for sent. Norge må agere nå! Koronaviruset kjenner ingen grenser og har også ankommet Lesvos. Det er bare et tidsspørsmål før noen i Moria leiren blir smittet. 

Foreløpig er det ikke påvist koronasmitte i Moria, og øya Lesvos 
har i praksis vært isolert i 14 dager allerede. Tar vi imot mennesker som behøver hjelp og beskyttelse nå, har man mulighet til å begrense sjansen for smittespredning. 

Enslige barn på flukt og familier med små barn som lever i og rundt Moria-leiren er særlig sårbare. FO krever at Norge nå tar vår del av ansvaret og bidrar til at barn og andre sårbare grupper evakueres fra leieren.

Moria er bygd med en kapasitet på 2000 mennesker, nå bor det over 20 000 der. Det sier seg selv at smittebegrensingstiltak som er utfordrende i vår situasjon vil være tilnærmet umulig å gjennomføre under slike forhold. Nettopp derfor er det viktig å gripe inn før pandemien slår ut for fullt. Du kan ikke vaske hendene dine når du ikke har tilgang på reint vann og såpe, du kan ikke holde deg hjemme når du ikke har et trygt hjem, og du kan ikke isolere deg når du bor i en overbefolket flyktningleir. Barna i Moria er fanget i leiren - under kritiske forhold uten nødvendig omsorg, med manglende sikkerhet og elendige sanitære forhold. De har ingen steder å gå, og får heller ikke noe ekstra hjelp. Norge har så langt ikke gjort annet enn å vente på at andre europeiske land skal ta ansvar. Vi har ikke råd til å vente, det må settes i gang tiltak nå.

Nyhetsbildet den siste tida har vært overstrømmet av koronaviruset. Nordmenn viser dugnadsånd, og iverksetter tiltak for å hindre smitte. Vi er opptatt av å ta vare på hverandre og vi har sikkerhetsnett som sørger for at de fleste blir fanget opp. Vi mobiliserer, er opptatt av å være solidariske og roser hverandre for det. Sikkerhetstiltak for å hindre videre smittespredning settes i verk i hele Europa. Men dette gjelder ikke for de mest sårbare som befinner seg i og rundt Moria
leiren. Vi ser en dugnadsånd knyttet til våre egne, men savner en til
svarende for de som har det mye verre. 

Vi kan hjelpe 
Flere norske kommuner har kapasitet og kompetanse til å ta imot flere flyktninger og har bedt om det. Kommuner som Stavanger og Trondheim har fattet vedtak hvor de ber regjeringen om å svare positivt på henvendelsen fra Hellas om å ta imot enslige mindreårige flyktninger fra flyktningleirene i Hellas. 

Ankomstsenteret på Råde har masse ubrukt kapasitet. Her vil det være mulig å sette familier fra Moria i karantene ved ankomst slik at det blir trygt både for dem og for 
befolkningen i Norge. Dette har også Norsk Folkehjelp og Redd Barna poengtert. Situasjonen i Moria leiren er kritisk og farlig. Det er på høy tid at Europa avlaster Hellas. 

Landsstyret i FO mener Norge har et ansvar. Evakuer Moria nå!

 

Uttalelse vedtatt av landsstyret 31. mars 2020.