TILLIT: Marit Selfors Isaksen og Marianne Solberg fra FOs ledelse er opptatt av tillit i skolen
TILLIT: Marit Selfors Isaksen og Marianne Solberg fra FOs ledelse er opptatt av tillit i skolen

Kunnskapsminister Tonje Brenna inviterte torsdag både elever, tillitsvalgte og skoleeiere til å komme med innspill til hvordan tillitsreformen kan gjennomføres i skolen. Som fagforeningen for sosialfaglig personell ble FO invitert til møtet. Nestleder Marianne Solberg stilte med Marit Selfors Isaksen, profesjonsrådsleder for vernepleierne i FO. For dem var det viktig at flere profesjonsgrupper fikk plass i skolen.

LES OGSÅ: Slik skal vi få til en tillitsreform i offentlig sektor

– I år trer barnevernsreformen i kraft. Formålet er at barn som trenger det, skal få hjelp til rett tid. Tidlig innsats og forebygging må starte allerede i barnehage og skole. For å få til det, trengs en breiere forståelse av skolen oppgaver og kompetansebehov, fortalte Isaksen under møtet.

FO mener at lærernormen kan stå i veien for å satse på miljøterapeuter. 

Tonje Brenna

– Vi vet om skoleeiere som har blitt nødt til å si opp høyt kvalifiserte miljøterapeuter for å kunne oppfylle lærernormen. Hvis tillitsreformen skal fungere må skolene kunne tilpasse kompetansesammensettingen i samarbeid med fagforeninger og elever, sier Isaksen.

– Tillit er gjensidig

– Tillit er ikke bare noe du kan kreve. Det er gjensidig og noe du må gjøre deg fortjent til. Når vi snakker om tillitsreform må vi også se på hvordan vi som representanter for de ansatte kan vise mer tillit til ledelse, politikere og elever, sier Marianne Solberg.

Hun har blant annet jobbet opp mot Arbeiderpartiet i deres arbeid med tillitsreform.