VEL BLÅST: Forbundsledelsen ønsker alle medlemmer og tillitsvalgte en riktig god jul!
VEL BLÅST: Forbundsledelsen ønsker alle medlemmer og tillitsvalgte en riktig god jul!

Kjære sosialarbeider, kjære medlem og tillitsvalgt.

Tusen takk for innsatsen i året som har gått. Det har vært et spennende og innholdsrikt år, på godt og vondt. Vi har mye å se tilbake på, mye å være takknemlige for – men også mye å være opprørt over og som gir grunn til bekymring. 

Vi er nå ved veis ende av det første, så godt som, restriksjonsfrie året etter koronapandemien. Hverdagen har sakte, men sikkert kommet tilbake. Nå er det mer normalt å gå fysisk til jobb om morgenen enn å sitte på hjemmekontor. Flere av dere som jobber i feltet har dog aldri sittet på hjemmekontor. Ære være dere, og jobben dere gjør hver eneste dag.

Nå ser vi virkelig behovet for en ny sosialpolitikk.

Koronapandemien har dessverre skapt flere både psykiske og sosiale problemer. Det betyr mer jobb for sosialarbeideren. Mer jobb for dere. Dere har ikke sittet på hjemmekontor. Hverken i år eller årene før.

FO anerkjenner stormene dere står i. Vi ser den viktige innsatsen dere gjør. Dere er der for dem som trenger det mest. Tusen takk, for det arbeidet dere legger ned, og den måten dere står opp for trygghet.

Vår jobb er å sørge for at dere får bedre lønns- og arbeidsvilkår. Vi skal sørge for at dere er trygge på jobb, slik at dere kan trygge andre. Vi skal kjempe, både tariffpolitisk, samfunnspolitisk og profesjonspolitisk, for at dere får de rammene og forutsetningene dere trenger. 

Dette er ikke et endelig mål, men et kontinuerlig arbeid. Derfor tar vi tilliten fra alle våre 34 000 medlemmer på alvor. Takk for at du er en del av det fantastiske fellesskapet FO representerer. Vi markerer oss som det raskest voksende forbundet i LO. FO har som mål å bli hørt – både i LO, i møter med arbeidsgiverne deres og korridorene på Stortinget.

Det har vi også blitt i året som har vært. I årets hovedoppgjør har vi bidratt til en kompetanseseier i kommunene, i staten fikk vi tatt igjen deler av etterslepet fra i fjor, i sykehusene har vi fått uttelling for utdanning, medlemmene i ideell sektor likebehandles med kollegaene sine i det offentlige og på nyåret skal vi mekle for medlemmene våre i private omsorgsbedrifter.

På LO-kongressen fikk vi for første gang fast plass i sekretariatet. Vi fikk også viktige gjennomslag for likelønn, velferdsstaten og internasjonal solidaritet. I samfunnsdebatten har vi satt tydelige spor. 

I skrivende stund har vi nærmere 2 000 medieoppslag i 2022. Vi blir lyttet til av Nav-direktøren, Hadja Tadjik fra Arbeiderpartiet tar til orde for en ny sosialpolitikk og Statsministerens kontor ringer oss for å informere om de viktigste gjennomslagene våre. 

Når FO blir lyttet til, betyr det at dere, FOs medlemmer og tillitsvalgte, blir lyttet til. Det er gjennom den samlede styrken i laget vårt at vi får gjennomslag. Det er ikke kommet av seg selv, men på grunn av den jobben dere gjør. 

Tusen takk skal dere ha.

Nytt år, nye muligheter

1. januar 2023 er det 30 år siden Norsk Barnevernpedagogforbund, Norsk Sosionomforbund og Norsk Vernepleierforbund offisielt ble til Fellesorganisasjonen (FO), fagforeningen og profesjonsforbundet for sosionomer, barnevernspedagoger og vernepleiere. Siden har vi bare blitt flere. Velferdsviterne meldte seg inn hos oss. 

Nå er det kanskje viktigere enn noen gang å være fagorganisert. At vi står skulder til skulder og står opp for hverandre. Får å fortsette å styrke laget, skal vi fortsette å vokse.

Bli medlem i FO

I november arrangerer vi også det høytidelige landsmøtet vårt. Der skal vi feire seierne våre, legge nye strategier og vedta en ny politikk for fremtiden. 

Kjære barnevernspedagog, sosionom, vernepleier og velferdsviter. Takk for den uvurderlige jobben dere gjør for barn og unge, for voksne og gamle. Takk for alt dere gjør for dem som havner utenfor, for dem som trenger hjelp og for at dere bidrar til verdige og gode liv for alle.

Pandemien har satt spor, jobben deres er blitt mer krevende, men det er tydeligere enn på lenge hvor viktig sosialarbeiderne er for den norske velferdsstaten. Den økende fattigdommen rammer også og krever mer av oss.

Kjære medlem, tusen takk for tilliten. For at dere har valgt FO som deres fagforening. For at dere fortsetter å stå opp for trygghet, for at dere bygger det gode samfunnet. Vi er stolte over å være på lag med dere og tar tilliten deres på største alvor. Det vil vi at dere skal vite.

Kjære tillitsvalgt. Tusen takk for at du engasjerer deg og er en aktiv del av laget. Uten deg, finnes ikke FO. Jobben dere gjør er helt uvurderlig. Takk for at du stiller opp for medlemmene dine, for at du er FOs øyne og ører i tjenestene og for at dere står opp for dem som står opp for andre.

Klokken 22:47, onsdag 21. desember er det vintersolverv. Da snur solen. Da går vi mot lengre dager og lysere tider. Dette er vitenskapelig bevist. Men akkurat da er vi på det mørkeste punktet i året. Da vil vi at du tenner et lys i mørket. Ta vare på dere selv. Fordi dere er selv som et lys for dem som er på sitt mørkeste. Dere tar vare på dem, som kanskje ikke har noen andre.

Send denne hilsenen til en kollega som fortjener å bli minnet på den viktige sosialfaglige jobben de gjør. 

Da kan vi, med blikket vendt mot lyset, sammen brette opp ermene og ta fatt på gamle og nye utfordringer. La oss gå sammen mot de lysere tidene. Lå oss stå sammen når vi ser hva 2023 byr på av muligheter.

Fra alle oss i FOs forbundsledelse,
Ha en riktig god jul. Tusen takk for det gamle og godt nytt år!

Mimmi Kvisvik, Marianne Solberg, Marit Selfors Isaksen, Hanne Glemmestad og Ole Henrik Kråkenes