HISTORISK STREIK: For første gang streiket prester og kirkelig ansatte for bedre lønn.
HISTORISK STREIK: For første gang streiket prester og kirkelig ansatte for bedre lønn. Streiken varte en måned før partene kom til enighet.

KA er arbeidsgiverorganisasjonen for kirkelige organer og for virksomheter med kirkelig forankring, og organiserer store deler av Den norske kirke. Dette lønnsoppgjøret gjelder altså deg som jobber i kirkelig sektor.

I årets hovedtariffoppgjør i KA har FO avgitt fullmakt til LO-forbundet Creo for å ivareta FOs interesser i forhandlingene med KA. 

Historisk seier

– Dette er en seier for kirkens framtid. Vi er stolte over våre streikende medlemmer og kollegene fra andre forbund som har stått så støtt i streiken gjennom fire lange uker. Tusen takk for innsatsen og solidariteten dere har vist kollegene. Vi er nå lettet og glade for å kunne sende kirkelige ansatte tilbake på jobb, sier nestleder i Creo Anders Hovind.

Resultatet av oppgjøret har en økonomisk ramme på 1,7 %, som er på nivå med arbeidslivet for øvrig.

– Det er en lettelse at en historisk streik endte med en historisk seier. Vi har lagt bak oss et helt spesielt år der det etter hvert ble viktigst å sørge for at medlemmene i alle tariffområder, også kirken, fikk opprettholdt sin kjøpekraft. Det har vi greid, og det er vi fornøyd med. Alt tatt i betraktning, sier FO-leder Mimmi Kvisvik. 

Kompetanse må verdsettes

I forrige hovedoppgjør fikk FO på plass en ny lønnsgruppe 4B hvor FOs medlemmer med tilleggsutdanning utover 4 års høgskole- og universitetsstudier skulle plasseres. I årets oppgjør krevde FO at lønnstabellen for denne gruppen skulle fylles inn slik at medlemmene ville få lønnsøkning for relevant tilleggsutdanning.

— Kompetansen til våre medlemmer må verdsettes, og gi uttelling i lønnsfastsettelsen.
FO har også krevd et lønnsløft for ansatte med fire års høyere utdanning og ett års nødvendig tilleggsutdanning. Det vil det nå jobbes aktivt med i et partsammensatt utvalg. Dette har vært FOs viktigste krav og vi er tilfredse med resultatet - selv om det enda er et stykke før vi er i mål, sier Forbundsleder Mimmi Kvisvik. 

LES OGSÅ: Streik i kirkelig sektor. 

Viktig gjennomslag for likelønn

FO har fått inn en bestemmelse i protokollen om at aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP) skal følges opp av partene i fellesskap.

— Dette sikrer at arbeidsgiver må foreta likelønnsvurderinger, og på sikt vil det kunne føre til utjevning av urimelige lønnsforskjeller mellom kvinner og menn, sier Forbundsleder Mimmi Kvisvik. 

LES MER: Hva er aktivitets- og redegjørelsesplikten?

Se også: Her finner du spørsmål og svar om lønn og tariff

Lurer på hva som gjelder for deg? Ta kontakt med din lokale tillitsvalgte eller fylkesavdeling.