Marianne Solberg
VIDEREFØRES: Hovedavtalen i Staten videreføres ut 2022 på grunn av regjeringsskiftet og en kommende tillitsreform

Hovedavtalen blir ofte kalt arbeidslivets grunnlov og inneholder de grunnleggende spillereglene i arbeidslivet. Hovedformålet med avtalen er å skape et best mulig samarbeidsgrunnlag mellom partene på alle nivåer.  

I staten utløp dagens avtale egentlig ved nyttår 2020-2021. Avtalen ble først forlenget fordi pandemien gjorde det umulig å gå inn i nye forhandlinger. Først ble avtalen forlenget til ut mars, og så ytterlig forlenget to ganger, sist til utgangen av september. 

LES MER: For deg som jobber i Staten
LES OGSÅ: Her er hovedavtalen i Staten

På grunn av regjeringsskiftet etter valget har partene i staten blitt enige om å videreføre dagens avtale til utgangen av 2022. Oppstart av forhandlinger i desember 2022. Det er enighet om at partene frem til utløpet av avtalen skal ha en prosess som forbereder gode forhandlinger.  

Det er skifte av regjering og planer om en tillitsreform i offentlig sektor som er hovedårsaken til utsettelsen nå. 

Personaldirektør i staten Gisle Norheim og LO-stat-leder Egil André Aas

– Vi får en ny regjering og dermed også en ny arbeidsgiver for de statsansatte. Det er ikke hensiktsmessig at disse forhandlingene kjøres mens vi har et forretningsministerium. Den avtroppende regjeringen har da også sagt at de ikke skal fatte noen omstridte vedtak eller viktige politiske vedtak i denne overgangsperioden. Derfor er det etter vår mening klokt å vente, sier LO Stat-leder Egil André Aas. 

Han peker også på det faktum at det nye stortingsflertallet har varslet en tillitsreform i offentlig sektor som en av sine prioriterte saker. Det vil måtte få konsekvenser også for Hovedavtalen. 

LES OGSÅ: Slik jobber FO med tillitsreform

Nestleder i FO, Marianne Solberg, ønsker også forlengelsen velkommen.  

– Dette gir oss god tid til å se på kravene våre en gang til. Vi må se Hovedavtalen i forbindelse med den varslede tillitsreformen som FO har kjempet for, sammen med de andre LO-forbundene. Vi er enige om at tilliten mellom partene i arbeidslivet må være en sentral den av tillitsreformen. Derfor må vi våge å tenke nytt, sier Solberg. 

Vil du styrke FOs forhandlingsmakt? Bli med på vervedugnaden og del vervelenken vår på Facebook!