Illustrasjonsfoto: trefigurer

Blant de av FOs medlemmer som deltok i uravstemningen stemte over 90 prosent ja. Det betyr at resultatet som ble fremforhandlet i LO-NHO-området blir iverksatt.

– Jeg er glad for at et klart flertall har sagt ja til meklingsresultatet i LO – NHO-området,  sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen. Resultatet av uravstemningen i LO – NHO-området ble overlevert Riksmekleren i dag kl. 12.00.

Oppgjøret i NHO-området legger rammen for de andre oppgjørene. Det viktigste oppgjøret for flest FO-medlemmer er innen kommune og stat. Oslo kommune har adskilte forhandlinger. For alle tre områdene er meklingsfristen 30. april.

FO har også en del medlemmer i Spekter Helse. For ansatte i helseforetak og ved Lovisenberg sykehus vil det gjennomføres sentrale forhandlinger på overenskomstens del A2 14. mai Hvorvidt det blir lokale forhandlinger etter dette avtales 14.mai.

Vi holder deg oppdatert på fo.no. 

LES OGSÅ: Husk å avgi stemme om ny pensjonsordning

Følg FO på Facebook!

Økt lønn og bedre AFP

Hovedpunktene i det fremforhandlede resultatet er:

  • En forbedret AFP-ordning
  • Enighet om målene for en ny, framtidig AFP
  • Slitertillegg
  • Økt kjøpekraft for alle
  • Særskilte lav- og likelønnstillegg
  • Dekning av reise, kost og losji

Dette betyr at FOs medlemmer i NHO-området får 1,30 kr ekstra per time i generelt tillegg. Hva den enkelte får totalt vil først være klart etter at de lokale forhandlingene er avsluttet på arbeidsplassen. En del av lønnsveksten må hentes ut i de årlige lokale forhandlingene på den enkelte arbeidsplass for å oppnå den anbefalte rammen på 2,8 prosent.

Ta kontakt med din lokale tillitsvalgte for å vite mer om dette. 

FO takker alle sine medlemmer som har deltatt i uravstemningen. 

LES MER: Solid ja fra LOs medlemmer i tariffoppgjøret i privat sektor

Gjelder 600 FO-medlemmer

FO har omlag 600 medlemmer i NHO-området. Mange av disse jobber i privat virksomhet innenfor:

•    Barnevern
•    Helse- og omsorgstjenester
•    Rusomsorg
•    Asylmottak