FOs Rådgivende forhandlingsdelegasjon 
FOs Rådgivende forhandlingsdelegasjon består av tillitsvalgte med god kunnskap om tariffpolitikk, og ledes av nestleder i FO, Marianne Solberg Johnsen. Foto: FO

Den rådgivende forhandlingsdelegasjonen gir råd i forkant av oppgjøret, og under forhandlingene på vegne av medlemmene i FO. Torsdag gikk de gjennom status for de pågående forhandlingene i KS-området og staten. Delegasjonen består av tillitsvalgte med god kunnskap om tariffpolitikk, og ledes av nestleder i FO, Marianne Solberg Johnsen.

Tariffoppgjøret 2018 er et hovedoppgjør. FO-medlemmene tilhører mange tariffområder, og forhandler på ulike tidspunkt. Vi jobber med mål om å nå framforhandlet resultat innen fristen ved midnatt 30.april. i områdene KS, Staten og Oslo kommune. For Spekter gjelder andre frister. 

KS
FO forhandler i tariffoppgjøret i KS som en del av forhandlingsdelegasjonen til LO Kommune. Forhandlingene startet 11. april, den 18. april leverte hovedsammenslutningene sine krav 2 og 25. april leverte KS sitt tilbud nummer to.

LES HELE KRAVET: Tilbud nummer to fra KS til LO Kommune (PDF, 858KB)

Staten

FO forhandler i hovedtariffoppgjøret i staten som en del av forhandlingsdelegasjonen til LO Stat. Forhandlingene startet 5. april, og fristen for forhandlingene er 30. april ved midnatt.  LO Stat, Unio, YS og Akademikerne forhandler på arbeidstakersiden, med staten som tariffmotpart. 

Forvirret? Sjekk ut tariffleksikon!

Oslo kommune

I Oslo kommune har forhandlingssammenslutningene levert krav 3. Alle sammenslutningene har levert krav på at pensjonsbestemmelsene skal i tariffavtalen, slik at fagforeningene får forhandlingsrett på pensjon slik de har på andre tariffområder.  Å få pensjonsbestemmelsene inn i tariffavtalen er det viktigste kravet fra KAH i det siste kravet som ble levert i går. I tillegg har vi lagt inn krav på partsarbeid på tema som seniorpolitikk, heltidskultur og kompetanse.  Oslo kommune har lagt inn krav på at de økonomiske midlene fordeles mellom en kombinasjon av prosent- og kronebeløp på lønnstabellen, samt avsetting av midler til lokale forhandlinger. Rammen på økonomien er på 1,9 %.

Forhandlingene fortsetter inn mot fristen 30. april kl. 24.00.

HER KAN DU LESE KRAVENE:

Krav 3 fra KAH (PDF, 1MB)

Krav 2 fra Oslo Kommune (PDF, 4MB)

Krav 2 fra KAH (PDF, 816KB)

Krav 1 fra Oslo kommune (DOCX, 52KB)

Krav 1 fra KAH (DOCX, 64KB)

Rundt 13.000 FO-medlemmer ansatt i kommunal sektor

KS-området omfatter kommuneansatte utenfor Oslo. Her har FO ca 13.000 medlemmer.

Rådgivende forhandlingsdelegasjon
Rådgivende forhandlingsdelegasjon i FO følger lønnsforhandlingene tett gjennom helga og fram til fristen 30.april. 

 

Dette tariffområdet gjelder for deg som er ansatt i en kommune eller fylkeskommune. Mange av våre medlemmer i KS jobber innenfor:

  • Tjenester for utviklingshemmede
  • Kommunalt barnevern
  • Sosialtjeneste/NAV

LES OGSÅ: Siste nytt om forhandlingene i KS-området

Over 2.000 FO-medlemmer er statsansatte

Forhandlingene i staten startet 5. april. 

Om lag 2.300 av FOs medlemmer er statsansatte. De fleste av disse jobber innenfor barne-, ungdoms- og familievernet, i kriminalomsorgen, ved høyskoler og universiteter eller ved NAV-kontor. 

Det er de fire hovedsammenslutningene i statlig sektor, LO Stat, Unio Stat, YS og Akademikerne som forhandler med staten i hovedtariffoppgjøret. LO Stat forhandler på vegne av alle LO forbund med medlemmer i statlig sektor, inkludert FOs medlemmer som er ansatt i staten. Forhandlingene foregår fram til 30. april ved midnatt. Finner man ikke frem til en løsning, går oppgjøret til mekling i begynnelsen av mai.

LES OGSÅ: Husk å avgi stemme om ny pensjonsordning

Følg FO på Facebook!

Hva er en tariffavtale?

Som arbeidstakerorganisasjon er FO part i en rekke tariffavtaler, og kan føre medlemmenes krav fram til forhandlingsbordet, både i sentrale og eventuelle lokale forhandlinger. Hovedtariffoppgjør skjer hvert andre år. Der forhandler arbeidsgiverorganisasjoner med arbeidstakerorganisasjoner om avtaler som regulerer lønns- og arbeidsvilkår for alle ansatte. 

Tariffavtaler innebærer rettigheter knyttet til pensjon, arbeidstid, overtidsbetaling, lønnssatser, velferdspermisjoner og lignende. FO har medlemmer på mange ulike tariffområder. Se hvilke nederst i denne saken. 

LES OGSÅ: Derfor bør du bli medlem i FO