Søk stipend

Stipendet lyses ut for andre gang, og FO oppfordrer tillitsvalgte til å søke! Dette er en flott mulighet for deg som er tillitsvalgt som ønsker å tilegne deg kunnskap om fagbevegelsen eller andre arbeidslivsspørsmål som er relevant for rollen din i FO.

Fristen for å søke er 16. mai og hvem som får det blir vedtatt på FOs Landsstyremøte i juni. 

Søknaden sendes til FO på e-post: kontor@fo.no eller pr. post til

FO, Postboks 4693 Sofienberg, 0506 Oslo innen 2. februar 2018.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Irmelin Stødle, tlf. 993 52 810

Vi ber om at avdelingene informerer og motiverer tillitsvalgte til å søke stipend, og håper på mange søkere!   

Se også regler og retningslinjer  (PDF, 6KB)knyttet til stipendiet.

Kriterier

Alle med tillitsverv i FO, lokalt eller sentralt, er velkommen til å søke om Olav Knudsens Minnestipend. Søknaden må inneholde informasjon om ditt nåværende og eventuelt tidligere tillitsverv, en beskrivelse av hva stipendet skal brukes til, en kostnadsoversikt og hvor mye du søker i stipend.

Stipendmidlene skal brukes til å stimulere deg som tillitsvalgt i FO ved å dekke utgifter du har til opplærings- og utviklingsformål som er relevant for din funksjon som tillitsvalgt. Dette kan være prosjekter, videreutdanning, kurs eller konferanser knyttet til temaer som er berørt i LOs handlingsplaner, på FOs kongress, i FOs prinsipprogram, i FOs handlingsplaner eller avdelingens handlingsplaner. Stipendmidlene kan også dekke tapt arbeidsfortjeneste.

LES OGSÅ: FOs forhandlingseksperter klare for hovedoppgjøret 2018

Olav Knudsens minnestipend - bakgrunn

Landsstyret i Norsk Barnevernpedagogforbund (NBF) opprettet Olav Knudsens minnestipend i 1991. Stipendet ble opprettet for å hedre mangeårig tillitsvalgt Olav Knudsen som plutselig døde på sin arbeidsplass i NBFs Osloavdeling i februar 1991, kun 49 år gammel. Stipendet som ble opprettet skulle ”stimulere tillitsvalgte til å skolere seg i fagforeningsarbeid”. Det første stipendet ble tildelt første gang høsten 1991.

Da NBF slo seg sammen med NOSO og NVF og opprettet FO, ble stipendordningen ikke automatisk videreført i den nye organisasjonen. Men på kongressen i 1995 ble det vedtatt å videreføre stipendet, nå som et stipend tilgjengelig for alle FO-tillitsvalgte.

LES OGSÅ: Husk å avgi stemme om ny pensjonsordning

Følg FO på Facebook!