Mimmi Kvisvik
I tillegg til Kvisvik holdt diplomat Kai Eide, Karin Andersen (SV) og Kristin Ørmen Johansen (H) hilsningstaler på førjulsminglingen på Kulturhuset i Oslo.

FO og NOAS har samarbeidet gjennom flere år. Senest i høst lanserte NOAS-  i samarbeid med Redd Barna og FO en svært viktig kartlegging av 50 barn som er innvilget midlertidig opphold. Denne kartleggingen ble presentert på et frokostmøte de tre organisasjonene arrangerte sammen.

 Jeg vil tro at rapporten og ulik dokumentasjon som NOAS og andre produserer, gir kunnskap, synliggjør, berører og bidrar til endringer.  Det så vi eksempel på i høst i stortingsvedtaket om oktoberbarna. Kanskje vi nå øyner – forhåpentligvis - en liten dreining mot en mer human asylpolitikk?, sa Kvisvik i sin hilsen på NOAS sitt førjulsarrangement.

I tillegg til Kvisvik holdt diplomat Kai Eide, Karin Andersen (SV) og Kristin Ørmen Johansen (H) hilsningstaler på førjulsminglingen på Kulturhuset i Oslo.

LES OGSÅ: FO støtter forslag om å gi barn på flukt bedre rettsvern

FOs medlemmer jobber med barn på flukt

FO deltar også sammen med NOAS og en rekke andre organisasjoner i et nettverk for enslige, mindreårige asylsøkere.

Barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere – de FO organiserer-  jobber på ulike områder hvor de møter mennesker på flukt. Det være seg «oktoberbarna» og andre barn og voksne med uavklart asylsituasjon som bor på mottak. Det er flyktninger som er bosatt eller skal bosettes og som skal integreres i det norske samfunn. 
Og ikke minst er det ungdom mellom 15 og 18 år som har fått varig opphold. 

– Den siste gruppa er vi veldig bekymra for. Nå som mange mottak og bofelleskap legges ned, bosettes mange av disse på hybler i kommuner og overlates til seg selv uten daglig oppfølging. Dette er ei gruppe barn som trenger mye mer oppmerksomhet og som vi også gjentatte ganger har tatt til orde for at må være barnevernets ansvar, sa Kvisvik i hilsningstalen.

LES OGSÅ: Har du fått med deg FOs julekalender?