Kathrine Haugland Martinsen i FOS forbundsledelse snakker med leder  Sylvi Dybvig i arbeidsutvalget for faggruppa som arrangerte landskonferansen.
Kathrine Haugland Martinsen i FOS forbundsledelse snakker med leder  Sylvi Dybvig i arbeidsutvalget
for faggruppa som arrangerte landskonferansen.

– Jeg er glad medlemmene våre har denne møteplassen. Her kan dere dele erfaringer, knytte nettverk og gi hverandre kraft og mot til å stå på i den viktige jobben dere gjør, sa Haugland Martinsen da hun åpnet Landskonferansen for sosionomer i somatiske sykehus.

Hun sitter i forbundsledelsen i Fellesorganisasjonen (FO), med et særskilt ansvar for sosionomene. FO organiserer både dem, barnevernspedagoger, vernepleiere og velferdsvitere. 

LES OGSÅ: FO og LFB samlet inn om lag 18.000 underskrifter for ettervern til barnevernsbarn

 

Nærmere 70 deltakere

Konferansen som går over to dager arrangeres av arbeidsutvalget i faggruppa for FO-medlemmer i somatiske sykehus. Om lag 70 sosionomer deltok.

Konferansedeltagere

I åpningen sin fortalte Haugland Martinsen at en av FOs hovedoppgaver er å vise fram nødvendigheten av medlemmenes kompetanse. Det gjør de gjennom å synliggjøre sosionomers rolle som viktige premissleverandører og bidragsytere i velferdsstaten.

Kampen for autoriasjon er sentral, og Haugland Martinsen viste til at våre svenske naboer har fått til dette.

– Vi får stadig tilbakemeldinger om at sosialt arbeid er i skvis og at de typiske helseyrkene tar over. Og vi vet at dette er sant på enkelte foretak, men det er heldigvis ikke samme tendensen alle steder.

– Vi må arbeide for at sosionomene og de andre sosialfaglige profesjonene blir ivaretatt på sykehusene. Det er kjempeviktig for pasientene, det er viktig for samfunnet og for FO, sa Haugland Martinsen.

LES OGSÅ: Berit Ås snakket om me too på FOs kvinnekonferanse

 

FOs faggrupper

FO har en rekke ulike faggrupper for medlemmer som arbeider innenfor ulike sektorer, blant annet faggruppen for sosionomer i somatiske sykehus. 

Faggruppens arbeidsutvalg bistår blant annet landsstyret og forbundsledelsen i FO med innspill til høringer og representasjonsoppgaver. De skal også arrangere nasjonal konferanse for FO-medlemmer innenfor faggruppens fagfelt.

– Faggruppa for sosionomer i somatiske sykehus gjør en formidabel jobb, og vi er veldig glade – og avhengige av deres innspill på hva vi skal mene innenfor deres felt. Dere svarer oss alltid og dere er veldig konstruktive, sa Haugland Martinsen på konferansen.
 

Anita Smelhus Hauger, Marit Røssvåg, Kathrine Haugland Martinsen, Siri Nordahl Tveitan og Sylvi Dybvig.
Fra venstre: Anita Smelhus Hauger, Marit Røssvåg, Kathrine Haugland Martinsen, Siri Nordahl Tveitan og Sylvi Dybvig.

I dag har FO faggrupper innenfor disse feltene:

  • kriminalomsorg
  • skole, barnehage, SFO og PPT
  • familievern
  • høgskoler, universiteter og forskningsinstitusjoner
  • psykisk helse
  • somatiske sykehus
  • spesielle institusjoner og habilitering. 

Faggruppene er forum for medlemsaktivitet og fagutvikling, organisert etter arbeidsfelt og de representerer yrkesgruppene FO organiserer.

Det er landsstyret som oppnevner medlemmer til faggruppenes arbeidsutvalg (AU). Valgkomiteen legger frem innstilling til faggruppenes AU på landsstyremøte. Faggruppene konstituerer seg selv og velger en leder.