MARKERER STREIKEN: Landsstyret i FO og ansatte ved forbundskontoret markerte streiken i FO i sykehusene ved å ta på seg streikevestene.
MARKERER STREIKEN: Landsstyret i FO og ansatte ved forbundskontoret markerte streiken i FO i sykehusene ved å ta på seg streikevestene.

FOs Landsstyre var samlet da det ble brudd i meklingen i Spekter-oppgjøret natt til onsdag 29. mai. Nær 500 sykehusansatte gikk ut i streik ved arbeidsdagens begynnelse samme dag. 

For å markere streiken tok hele Landsstyre på seg streike-vester.

– Våre 21 FO-medlemmer som streiker for pensjon skal vite at de har hele FO i ryggen. Vi ser dem og heier på dem, sier forbundsleder Mimmi Kvisvik.

Se bilder i Fontene av de som streiker

 

Uttalelse fra Landsstyre i FO

I tillegg uttaler Landsstyre seg om streiken.

Der heter det blant annet at: 

"FO er i streik for kravet om rettferdig pensjon, uførepensjon og etterlattepensjon i tjenestepensjonsordningen, uavhengig av stillingsstørrelse. 

FOs landsstyre hilser våre medlemmer og fagforeningskamerater i andre forbund, som streiker. 
Sammen er vi sterke!"

forbundsledelsen
FORBUNDSLEDELSEN: Fra venstre Christian Wiik Kynsveen, Kathrine Haugland Martinsen, Mimmi Kvisvik og Marit Selfors Isaksen. Nestleder Marianne Solberg var opptatt med streikemarkering i Oslo.


Les NRK-sak: Nesten 500 sykehusansatte tas ut i streik

 

Flere forbund støtter streiken

Skolenes Landsforbund skriver dette på Twitter:

Skolenes landsforbund støtter våre fagforeningskamerater som streiker for at også deltidsansatte med mindre enn 20 prosent stilling skal tjene opp pensjon. Pensjon fra første krone er et ufravikelig krav! #sykehusstreik @LO_Stat @FO_fellesorg @fagforbundet https://t.co/IfQvbC1sSL

— Skolenes landsforbund (@SLforbund) 29. mai 2019

Norsk lokomotivmannsforbund skriver blant annet dette i en  solidaritetshilsen (PDF, 53KB) til LO Stat, Fellesorganisasjonen og Fagforbundet:

"Kampen for å sikre pensjon og ikke minst pensjon fra første krone er en viktig kamp for alle fagorganiserte og arbeidsfolk. 

Vi registrerte at det ikke var forhandlingsvilje hos arbeidsgiverne og Spekter som resulterte i streik ved sykehusene. Ved å gå ut i streik går dere i spissen for at det skal beregnes pensjon av all lønn. Derfor er denne streiken viktig for oss alle".

Trøndelag Arbeiderparti har også sendt FO en støtteerklæring (PDF, 100KB). De kaller kravet "rettferdig og nødvendig". 

 

Disse streiker

FO tar ut 16 medlemmer i streik ved Oslo Universitetssykehus HF og 5 medlemmer ved St. Olavs Hospital HF. Streiken gjelder fra arbeidsdagens begynnelse onsdag 29. mai.

– De det gjelder har fått direkte beskjed fra sine respektive fylkesavdelinger, sier nestleder i FO, Marianne Solberg.

LO Stat har ledet meklingen på vegne av Fagforbundet, Fellesorganisasjonen, Creo og EL og IT Forbundet. Disse har tatt ut 303 medlemmer ved Oslo universitetssykehus, St. Olavs hospital, Helse Bergen og Sørlandet sykehus.

YS har tat ut 190 medlemmer i streik ved Sykehuset Østfold, Sykehuset Sørlandet, St. Olavs hospital og Helse Bergen.

Landstyret i FO består av Arbeidsutvalget og kongress/landsmøtevalgte representanter fra avdelingene, i tillegg til ansattes representant, en representant for velferdsviterutvalget og to representanter fra FO-Studentene.