Mimmi Kvisvik
KREVER ØKT KJØPEKRAFT: FO-leder Mimmi Kvisvik på talerstolen da LO vedtok kravene til årets lønnsoppgjør i dag.

LO-tillitsvalgte fra hele landet møttes i dag i Oslo kongressenter for å vedta kravene til årets hovedoppgjør. LOs representantskap er et viktig demokratisk organ der tillitsvalgte i samtlige LO-forbund møtes for å debattere LOs tariffpolitiske uttalelse.

I sin åpningstale sa LO-leder Peggy Hessen Følsvik at det er det organiserte arbeidslivet som setter standarden for resten av arbeidslivet. Hun løftet fram velferdsstaten som det viktigste redskapet landet har i kriser, og understrekte at den såkalte frontfagsmodellen sikrer et samfunn med små forskjeller.

‒ Frontfagsmodellen er ingen brems. Den er en gass for at offentlig sektor kan ta del i lønnsutviklingen, sa hun.

Les mer: Hva er frontfagsmodellen og hva betyr den for min lønn?

Krever økt kjøpekraft og prioritering av likelønn

LO tariffpolitiske uttalelse danner utgangspunkter LOs krav i lønnsoppgjøret, og ble enstemmig vedtatt: 

«Hovedkravet for lønn er økt kjøpekraft gjennom generelle tillegg og heving av overenskomstenes lønnssatser. Gjennom kravene vil vi sikre en solidarisk og rettferdig lønnspolitikk ved å prioritere likelønn og motvirke lavlønn. Garantiordningene må videreføres. Lokale forhandlinger må være reelle.»

Her kan du lese LOs tariffpolitisk uttalelse for hovedoppgjøret 2022

Se LOs representantskapsmøte i opptak nederst.

Les også: LO krever økt kjøpekraft for alle i årets lønnsoppgjør

Marianne Solberg

Uttalelsen har ellers flere gode formulering om likestilling, likelønn, ARP og uttelling for kompetanse. FO-leder Mimmi Kvisvik ba LO om å ta lederrollen og gå foran for å sikre likelønn. Hun hadde fem forslag som LO-lederen lovet å ta med seg inn mot LO-kongressen senere i år. Se forslagene nederst i saken.

‒ Med dagens utvikling vil aldri dagens studenter oppleve likelønn. Klarer vi da å rekruttere rett kompetanse til fremtidens velferdsstat? Klarer LO da å rekruttere medlemmer med høyere utdanning? spurte Kvisvik.

Les også: Alt om lønnsoppgjøret. Se når vi forhandler din lønn

FO-ledelsen

Også Marianne Solberg, Hanne Glemmestad, Marit Selfors og Ingunn Strand Johansen holdt innlegg til representantskapet. De tok opp at LO må prioritere både lavlønn og likelønn, og advarte LO mot å glemme at de også organiserer medlemmer med høyere utdanning.

‒ LO må ikke snakke ned medlemmer med høyere utdanning. Vi trenger at LO er for alle, sa Marit Selfors i FO-ledelsen.

Se også: Slik jobber FO med likelønn

Her er FOs fem utfordringer til LO


1. LO må løfte likelønn som egen kampsak
Hvis ikke LO aktivt går inn for å utjevne lønnsforskjeller basert på kjønn, er vi redd dette vil fortsette å vike for andre gode tiltak i lønnsoppgjørene. Derfor må likelønn løftes som egen fane, ved siden av kampen for de lavest lønte og økt kjøpekraft til alle.

2. LO må sette ned et likelønnsutvalg på tvers av sektorer og bransjer
Vi må ha felles forståelse for å jobbe sammen. FO ønsker et likelønnsutvalg som skal sikre felles kunnskapsgrunnlag, analyse og likelønnsmodeller som LO og forbundene kan bruke i arbeidet for likelønn.

3. Tillitsvalgte må følge opp Aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP) på hver enkelt arbeidsplass
ARP forplikter arbeidsgivere til å jobbe for å få ned lønnsforskjellene i den enkelte virksomhet. Likevel vet vi at mange ikke følger opp pliktene i Likestillings- og diskrimineringsloven, med mindre de blir holdt ansvarlige. LOs tillitsvalgte må være godt skolert i ARP og hvordan den skal følges, og vi foreslår derfor at dette sikres som fellesskolering.

4. LO må ta initiativ til et trepartssamarbeid om likestilling og likelønn
Norge har lang tradisjon for å løse de store utfordringene i fellesskap. Et trepartssamarbeid kan vurdere resultatene av ARP-arbeidet, ulike politiske tiltak og vurdere andre likestillingstiltak som sekstimers dag eller andre former for arbeidstidsreduksjoner og vurdere behov for utvidede rammer i offentlig sektor.

5. LO må prioritere både lavlønn og likelønn
I tråd med uttalelsen må alle forhandlingsutvalg balansere kravene om kjøpekraft, lavlønn og likelønn. LOs tariffpolitiske uttalelse krever det.

Se hele møtet i LOs representantskap i opptak her