KRAVOVERLEVERING: Forhandlingsleder for FO Marit Isaksen og forhandlingsrådgiver Tore Heen Ottesen
KRAVOVERLEVERING: Forhandlingsleder for FO Marit Isaksen og forhandlingsrådgiver Tore Heen Ottesen

Hovedkravet i årets oppgjør er økt kjøpekraft og mindre lønnsforskjeller mellom kvinner og menn. Samtidig skal de med lavest lønn få en større kjøpekraftsøkning. LO Stat krever at de disponible midlene skal gis som et generelt sentralt kronetillegg.  
 
– Det handler kort og greit om at folk skal få bedre råd i dyrtida, at vi skal minke lønnsforskjellene mellom kvinner og menn, og at de som har minst skal få noe mer. Vi vil at det tenkes helhet, og ikke enkeltgrupper, uttaler LO Stats leder Egil André Aas i LO Stats  pressemelding.  

LO Stats krav  (PDF, 310KB)for oppgjøret baserer seg blant annet på LOs tariffpolitiske uttalelse fra februar, og kravene som de ulike forbundene har spilt inn til LO Stat.  
 
FOs egne krav ligger tett opp til LO Stats krav. I tillegg kreves det at flere av de største stillingskodene for våre medlemmer blir gjennomgående, samt noen nye stillingskoder og oppdaterte minstelønner. 

– Også våre medlemmer i staten merker at det er dyrtid. Som i de andre oppgjørene denne våren er kravet økt kjøpekraft, altså at lønna øker mer enn prisstigningen, sier Marit Isaksen til Fontene

Én samlet avtale 

Et annet viktig krav i årets oppgjør er at staten går tilbake til en felles hovedtariffavtale for de fire hovedsammenslutningene i staten. Fontene har skrevet om hvordan avtaleoppsplittingen har ført til store lønnsforskjeller blant de ansatte ved Høgskulen på Vestlandet. 
 
– Fragmenteringen gjennom to avtaler har ført til en ulikhet i lønnsutviklingen som vi ikke kan akseptere. Vi som parter må ta ansvar for at alle statsansatte blir ivaretatt på en god måte. Slik situasjonen er nå, blir lønnsutviklingen i mange tilfeller urettferdig, sier Egil André Aas til FriFagbevegelse.  

Hvem forhandler?  

FO forhandler gjennom LO Stat, hvor forhandlingene ledes av Egil André Aas. Marit Isaksen sitter i forhandlingsutvalget til hovedsammenslutningen. Motparten på statens side er Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet (DFD) ved personaldirektør i Staten, Gisle Norheim.  

Hva skjer fremover?  

Partene går nå i forhandling om kravene, og har frist til å bli enige innen 30. april klokken 24.00. FOs eget forhandlingsutvalg vil ha løpende møter underveis og samarbeide for å ivareta FO sine interesser under forhandlingene.  

Hva skjer dersom det blir brudd?  

Dersom det blir brudd i forhandlingene, må partene mekle. Dato for mekling settes i forkant og er berammet til 2. mai med frist til enighet 23. mai klokken 24.00. Dersom partene ikke kommer til enighet under mekling kan det bli streik. En eventuell streik vil tidligst starte 24. mai fra morgenen.  

LES MER:LOs krav: I år skal du få mer å rutte med 
SE OGSÅ:Alt om hovedoppgjøret 2024 

Lurer du på når vi forhandler om lønna di? De viktigste datoene ser du i FOs tariffkalender. Ta kontakt med din lokale tillitsvalgte eller avdelingen din, om du har spørsmål om oppgjøret.