Her finner du oversikten over når forhandlingene som gjelder deg starter.

Tariffkalenderen ble oppdatert 22. april.

Her finner du de viktigste datoene for lønnsoppgjøret 2024. Merk at det kan forekomme endringer. Oversikten oppdateres jevnlig. Ta kontakt med din lokale tillitsvalgte eller FO-avdelingen din om du har spørsmål om lønnsoppgjøret.

FÅ SVAR: Spørsmål og svar om lønn og tariff

Når vi er flere som står sammen, får vi flere gjennomslag i forhandlingene. Som medlem i FO bidrar du til at både du og kollegaene dine får bedre lønn.

Bli medlem

Over 35 000 sosialarbeidere er organisert i FO. Det gjør FO til den største fagforeningen og profesjonsforbundet for barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere.

FOs tariffkalender for hovedoppgjøret 2024

Her er de viktigste datoene for lønnsforhandlingene i 2024.

Februar

16. februar: TBUs foreløpige rapport viser offentlig ansatte som lønnsvinnere.
20. februar: LO vedtar sin tariffpolitiske uttalelse, og retningslinjer for årets krav.

Mars

18. mars: Forhandlingene i frontfaget starter med kravoverlevering.
21. mars: FO vedtar sine overordnede krav, basert på landsmøteuttalelsen.
21. mars: Brudd i frontfagsforhandlingene. Partene møter til mekling.
22. mars: TBUs endelige rapport viser en prisvekst på 5,5 prosent i 2023.

April

7. april: Enighet på overtid i frontfaget gir en lønnsramme på 5,2 prosent.
9. april: A-delsforhandlingene starter for Spekter Helse og øvrige virksomheter.
10. april: Første del av Spekter-oppgjøret gir et lønnstillegg på 13 650 kroner
15. april: KS-oppgjøret starter. FO krever økt kjøpekraft for 16 000 medlemmer.
22. april: Oppstart av lønnsoppgjøret for deg som jobber i staten.
22. april: Oppstart av lønnsoppgjøret for deg som jobber i Oslo kommune.
30. april: Frist for enighet i forhandlingene med KS, Oslo og staten.

Mai

1. mai: Virkningstidspunkt for de fleste lønnstillegg som blir gitt i 2024.
USIKKER DATO: Lokale lønnsforhandlinger i Spekter (B-del).
2. mai: Forhandlingene starter for ansatte i helseforetak (A2-Spekter).

Juni

11. juni: Forhandlinger for ansatte i Den norske kirke (KA).
17. juni: Oppstart av lønnsforhandlingene i ideell sektor (Virke-HUK).
18. juni: Lønnsforhandlinger om Organisasjonsavtalen i KA (kirkelig sektor).
19. juni: Frist for enighet i forhandlingne i ideell sktor (Virke-HUK).

August

USIKKER DATO: Forhandlingsstart for private omsorgsbedrifter (NHO).
USIKKER DATO: Frist for enighet med NHO om Overenskomst 453 og 481.

Er du usikker på hva som gjelder for deg? Sjekk din lønnstabell, eller ta kontakt med din lokale tillitsvalgte eller lokale FO-avdeling.