Jørn Eggum
I FRONT: Fellesforbundets leder Jørn Eggum


Koronavirus til tross, i dag startet årets hovedoppgjør ved at Fellesforbundet overlerte sine krav til Norsk industri i det såkalte frontfaget.

– Vi må gjennom disse forhandlingene sørge for at arbeidstakere i Norge får økt kjøpekraft, sier Fellesforbundets leder, Jørn Eggum.

Det er lang tradisjon for at lønna i konkurranseutsatt industri skal forhandles først. Disse forhandlingene kalles derfor frontfaget, og legger en ramme for hva andre lønnsmottakere kan forvente seg, deriblant FO-medlemmer i andre sektorer.

LES OGSÅ: Lønnsoppgjøret er i gang

I tråd med LOs tariffpolitiske uttalelse, stiller Fellesforbundet krav til likestilling og likelønn i forhandlingene:

Likestillingsloven er endret fra i år. Arbeidsgivere har plikt til å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for likestilling. Det er viktig at dette skjer gjennom drøftinger med tillitsvalgte og etablerte ordninger i avtaleverket. Det fremmes krav om å avtalefeste at det aktive likestillingsarbeidet skal forankres i partssamarbeidet på bedriftene.

– Vi er er glade for at Fellesforbundet tar likestilling og likelønn på alvor, og forventer at de i forhandlingene følger opp den lovbestemte aktivitets- og redegjørelsesplikten. Ellers følger vi spent med på hva ramma blir, noe som har betydning også for FO-medlemmer, sier FO-leder Mimmi Kvisvik.

LES OGSÅ: Fem ting du som er medlem i FO må vite om årets lønnsoppgjør.

Fristen for å komme til enighet i disse forhandlingene er 1. april.

Les mer i FriFagbevegelse: Fellesforbundet står fortsatt på lønnskravene: – Industrien hadde et godt resultat i 2019