Nå starter lønnsoppgjøret. Her er fem ting du som er FO-medlem må vite.


Lønnsoppgjøret i år er et hovedoppgjør. Det betyr at partene kan forhandle om alt som reguleres i tariffavtalene, ikke bare lønn. I år kan det også forhandles om arbeidstid, pensjon, velferdspermisjoner, overtidsbetaling og så videre.

Lønnsoppgjøret starter i februar-mars og strekker seg vanligvis fram til sommeren. Noen sentrale oppgjør forhandles også på høsten. Eventuelle lokale forhandlinger på den enkelte arbeidsplass foregår vanligvis på høsten.  

Når dine betingelser og din lønn forhandles og når din nye lønnstabell er klar, avhenger av hvor du jobber. Les mer om det i punkt tre under.

1. Hva er FOs hovedkrav?

FO baserer sine krav på den tariffpolitiske uttalelsen fra landsmøtet, og på LOs tariffpolitiske uttalelse. Tilleggskravene for hvert enkelt tariffområde besluttes før oppstart i de respektive forhandlingene, og er derfor ikke klare. Følg med på fo.no.

LOs hovedkrav ble vedtatt på LOs representantskapsmøte i februar. Hovedkravet for årets lønnsoppgjør er økt kjøpekraft for medlemmene. Det betyr at vi krever at lønnsøkningen må være større enn prisstigningen. Gjennom kravene vil LO sikre en solidarisk og rettferdig lønnspolitikk ved å prioritere seriøsitet og likelønn, og motvirke lavlønn.

‒ For FO er det viktig å kjempe for økt kjøpekraft og likelønn i årets lønnsoppgjør. Vi vil særlig verdsettingsdiskrimineringen til livs, og håper partene løfter den nye lovbestemte aktivitets- og redegjørelsesplikten inn i forhandlingene, sier FO-leder Mimmi Kvisvik.

LES MER: FO med tydelige fotavtrykk i LOs tariffpolitiske uttalelse. LO prioriterer likelønn i årets lønnsoppgjør.

FO markerte seg på LOs representantskap
KVINNESTERKT: FO markerte seg kraftig fra talerstolen under LOs representantskap.

LES OGSÅ: Ny rapport om likelønn

2. Hva er frontfagsmodellen og hva betyr den for min lønn?

Lønnsoppgjørene i Norge er basert på den såkalte frontfagsmodellen. Det betyr at lønnsveksten i internasjonalt konkurranseutsatt industri skal forhandles først. Den prosentvise lønnsøkningen man kommer fram til i forhandlingene mellom LO (Fellesforbundet) og NHO (Norsk industri), utgjør deretter en ramme for resten av lønnsoppgjøret. I fjor ble LO og NHO enig om en ramme for lønnsøkning i Norge på 3.2 prosent. Denne prosentsatsen er retningsgivende for lønnsoppgjørene i de andre sektorene, selv om det ikke betyr at alle automatisk får 3.2 prosent lønsøkning. 

Frontfagsmodellen bidrar til solidariske lønnsoppgjør og at folk ikke mister jobben i konkurranseutsatt industri.

Harald Eia har i sin programserie «Sånn er Norge» forklart frontfagsmodellen som hovedårsaken til at det norske samfunnet er «rikt og likt». Se innslaget hans her.

Forhandlingene i «frontfaget» starter 10. mars med frist for enighet 1. april.

Les mer om hva frontfagsmodellen betyr her.


3. Når forhandles min lønn?

FOs medlemmer er organisert under mange forskjellige tariffavtaler som forhandles på ulike tidspunkter. Partene kan bli enige om å avtale at en del av lønnstillegget kommer sentralt, mens resten forhandles lokalt. Om det blir lokale forhandlinger eller ikke, er en del av de sentrale forhandlingene, og avgjøres der.

LES MER I FONTENE: Når vet du hva den nye lønna di blir? Her er datoene du må merke deg i lønnsoppgjøret

For deg som jobber i kommunal sektor (KS), i staten eller i Oslo Kommune

I KS starter oppgjøret 1. april, mens oppstart i staten og Oslo kommune er 15. og 16. april. Fristen for enighet er 1. mai. Hvis det ikke blir enighet, går oppgjørene til mekling hos Riksmeklingsmannen. Følg med på fo.no.

Dersom man i de sentrale forhandlingene skal fordele noe av lønnstillegget lokalt, vil de lokale forhandlingene skje på høsten.

For deg som jobber i et helseforetak (Spekter helse)

Første forhandlingsrunde starter 2. april (A-delen). Tidspunkt for forhandlingenes del to (B-delen) er ikke fastsatt. Vanligvis blir de lagt til begynnelsen av mai, etter at KS og staten er ferdige. Fristen for når B-delsforhandlingene skal være gjennomført avtales 2. april.

For deg som jobber i andre virksomheter i Spekter

Dersom frontfaget er ferdig, vil det tirsdag 2. april gjennomføres A-delsforhandlinger mellom LO Stat og Spekter. Etter A-delsforhandlingene skal det gjennomføres B-delsforhandlinger i den enkelte virksomhet. Frister for gjennomføring av disse forhandlingene avtales 2. april.

For deg som jobber i en ideell virksomhet (Virke-HUK)

Området som kalles Virke-HUK (helse, utdanning, kultur og frivillighet) omfatter ulike typer private institusjoner innenfor for eksempel rusomsorg og barnevern, mange av dem ideelle. Her gjennomføres forhandlingene 16.-17. juni. Følg med på fo.no.

For deg som jobber i privat virksomhet (NHO Service og NHO Abelia)

NHO-området omfatter ulike private virksomheter som driver innenfor området barnevern, helse- og omsorgstjenester, rusomsorg og asylmottak. Dette området er basert på frontfaget, med påfølgende lokale forhandlinger. Datoene er ikke klare. Følg med på fo.no.

For deg som jobber i kirkelig sektor (KA)

KA er arbeidsgiverorganisasjonen for kirkelige organer og for virksomheter med kirkelig forankring, og organiserer store deler av den tidligere statskirken. Datoene for lønnsforhandlingene er ikke klare. Følg med på fo.no

Lønnsøkning

 

4.  Kan jeg forvente lønnsøkning i år?

Ja. Spørsmålet er hvor mye du får. Det avhenger av hvor mye som kommer i sentralt tillegg, og hvor mye som skal forhandles lokalt. Skal det forhandles lokalt i høst avhenger lønnsveksten også av om du får uttelling i de lokale forhandlingene.

FOs lønnsforhandlere er dyktige og jobber hardt for at våre medlemmer skal få uttelling for sin kompetanse. FO-tillitsvalgte oppnår ofte gode resultater i lokale forhandlinger. 

Hvis du ønsker at FO skal forhandle for deg hvis det blir lokale forhandlinger, må du være medlem hos oss senest 30. april.

LES MER I FONTENE: Miljøterapeut Siri ble lønnsvinner blant de kommuneansatte. Se lista over hvem som fikk mest


5. Hvem kan jeg spørre om jeg lurer på noe om lønnsutviklingen min?

Er du medlem i FO kan du alltid spørre våre tillitsvalgte på din arbeidsplass. De kan svare på hvordan din lønnsutvikling er sammenlignet med hva som er vanlig eller forventet for din utdannelse, stilling og ansiennitet.

Finn din tillitsvalgte her. Hvis du ikke har en tillitsvalgt på din arbeidsplass, kan du kontakte din fylkesavdeling.

Vil du bli medlem? Klikk her!