Illustrasjonsfoto
Barnevern er et av dine ansvarsområder, kjære lokalpolitiker, skriver FO-leder Mimmi Kvisvik i Kommunal Rapport. 

 

Vi oppfordrer deg som lokalpolitiker til å ta et aktivt ansvar for barnevernet i din kommune og sette arbeidsforholdene på agendaen, fortsetter forbundslederen.

Kronikken står på trykk i den nyeste utgaven av Kommunal Rapport. Ukeavisen eies av KS.

Les bakgrunnen for kronikken: Hvordan har barnevernsansatte det i din kommune?

Her er kronikken i sin helhet:

Politikere: Ta ansvar for barnevernet!

Vi i FO er bekymret over at politikere og ledere flytter ansvaret for den kritiske situasjonen i barnevernet nedover til den enkelt ansatte, i stedet for å ta ansvar selv.

Det er politisk bestemt at vi skal ha et barnevern og det er politikere og kommunale ledere som forvalter ressursene barneverntjenesten har til rådighet. Barnevern er et av dine ansvarsområder, kjære lokalpolitiker.

Våre spørsmål til deg er derfor- hvordan står det til med barneverntjenesten i din kommune? Synes du barn, unge og deres familier får den hjelpen de trenger og har krav på? Og vet du hvordan ansatte i barnevernet opplever arbeidssituasjonen sin?

 

Mimmi Kvisvik
Bakgrunnen for kronikken var et innlegg som forbundsleder i FO Mimmi Kvisvik holdt på Forum for kontroll og tilsyns fagkonferanse på Gardermoen tidligere i vår.

Daglig står de ansatte i barnevernet overfor krevende valg som har stor betydning for barn og foreldre som har det vanskelig. De fleste som er i kontakt med barnevernet er fornøyde med hjelpen de får og vet at den har vært avgjørende, viser undersøkelser. Andre ganger er det ikke slik og det kan det være mange grunner til.

Som fag- og profesjonsforbund for blant andre barnevernspedagoger og sosionomer organiserer Fellesorganisasjonen (FO) flesteparten av de fagorganiserte i kommunalt barnevern. Våre medlemmer opplever å stå alene når barneverntjenesten blir beskyldt for å svikte barna. Det er tøft for tjenesten og det er tøft for de ansatte. Særlig fordi årsakene i stor grad handler om ressursene den enkelt saksbehandler har til rådighet. Det være seg mangel på gode, faglig forsvarlige tiltak, for liten tid til å jobbe med det enkelte barn og dets familie grunnet for mange barn og familier per saksbehandler, og at det mangler ansatte med riktig kompetanse. Disse forholdene ligger utenfor den enkelte saksbehandlers makt og handler om rammebetingelser andre har satt for tjenesten. Likevel står de ansvarlige for rammebetingelsene dessverre ofte i skyggen når kritikken hagler mot den enkelt ansatte i barnevernet. Dette er svært belastende.

LES OGSÅ: FOs forbundsledelse ga innspill til Linda Hofstad Helleland

FOs undersøkelse blant våre medlemmer viser at om lag 20 prosent av ansatte i barnevernet har vurdert å slutte i jobben sin på grunn av netthets. Og mange gjør det. På landsbasis velger en av tre å slutte i tjenesten i løpet av et år (SSB 2015). Dette er allerede bekymringsfullt og vi frykter enda flere dyktige ansatte vil rømme fra jobben i kommunalt barnevern dersom hetsen mot dem ikke tas på alvor. Vi vet også at mange kommuner sliter med høyt sykefravær i barneverntjenesten.

Dette er også svært bekymringsfullt når det gjelder rekruttering. For litt siden skrev NRK om barnevernspedagogstudenter som ikke kunne tenke seg å jobbe i barnevernet på grunn av den omfattende netthetsen.

 

"Ønskesituasjonen er kommuner der politikerne går i front og jobber for at barnevernet både skal gi gode tjenester og være et godt sted å arbeide"

 

Kritikk av barnevernet er ikke et problem i seg selv, noen ganger er den helt legitim og nødvendig. Det avgjørende er formen på kritikken og at den går til riktig mottaker. Kritikk mot avgjørelser i barnevernet er noe som politikere, arbeidsgivere, vernetjenesten, tillitsvalgte og ansatte har et felles ansvar for å håndtere. For å forebygge skadeomfanget av kritikken ansatte opplever i form av hets på nettet, uthenging i aviser eller direkte trusler, må flere bli klar over at det skjer.

Vi oppfordrer deg som lokalpolitiker til å ta et aktivt ansvar for barnevernet i din kommune og sette arbeidsforholdene på agendaen. Sitter du i kommunenes kontrollutvalg eller jobber som lokalpolitiker i kommunen kan du starte med å svare på disse spørsmålene:

  • Har du tenkt over at som politiker er du arbeidsgiver for ansatte i barneverntjenesten, uansett om du er i posisjon eller opposisjon?
  • Hva kan du gjøre for å bidra til å skape eller å opprettholde en åpen dialog mellom deg og barneverntjenesten?  
  • Hvilken rolle kan rådmann og administrasjon ha eller ta?
  • Hvilke forventinger har dere til barneverntjenesten, og hvordan har du kommunisert disse til barneverntjenesten?

Ansatte i barnevernstjenesten har en av de viktigste jobbene i samfunnet. Ønskesituasjonen er kommuner der politikerne går i front og jobber for at barnevernet både skal gi gode tjenester og være et godt sted å arbeide. Slik kan du bidra til det:

  • Å sørge for rammebetingelser slik at ansatte i barneverntjenesten har tid til å gjøre jobben sin på en god måte
  • Ta i bruk internkontrollforskriften i lov om barneverntjenesten for å aktivt utvikle deres barnevern
  • Skap en arena for god dialog mellom barneverntjenesten og dere
  • Sørg for at arbeidsgiver har rutiner for oppfølging når ansatte blir utsatt for netthets, vold og trusler
  • Innføre kompetansekrav for å kunne jobbe i deres barneverntjeneste
  • Legg til rette for kompetanseutvikling på arbeidsplassen

Vi i FO er glade for at vi har politikere som er opptatt av at vi skal ha en god skole og gode barnehager. Dette er områder som dere også i stor grad konkurrerer om å være best på. Vi savner et like stort engasjement i å framsnakke barnevernet og lage Norges beste barneverntjeneste. Det fortjener de ansatte og ikke minst barna og foreldrene barnevernet er satt til å hjelpe!

Med vennlig hilsen Mimmi Kvisvik, forbundsleder i Fellesorganisasjonen (FO)