OPPFØLGINGSARBEID I NAV: Forskere viser at sosiale perspektiver forsvinner i Nav.
RETT KOMPETANSE: Nav trenger nok ansatte med sosialfaglig profesjonsbakgrunn.

 

Om du er opptatt av sosialt arbeid og sosialarbeidernes rolle i samfunnet, vil du ikke gå glipp av seminarserien hvor FO stiller de viktige spørsmålene for fremtidens tjenester. Dette er ett av tre seminarer hvor vi retter søkelyset mot sosialt arbeid i velferdsstaten.

Tema: Sosialfagets status i Nav
Tid: Fredag 29. september, kl. 09.00 - 10.00. Enkel frokost fra kl. 08.30
Sted: Mariboes gate 13, 0183 Oslo

Trykk at du deltar

FO har lenge vært bekymret for de sosialfaglige perspektivene og profesjonenes plass i helse- og velferdstjenestene i Norge. Derfor har FO bestilt en rapport fra Nord universitet som gir oss svarene.

LES MER I FONTENE: Sosial-ordet har forsvunnet
LES RAPPORTEN: Status og posisjon for sosialfaglige perspektiv og kompetanse i helse- og velferdstjenestene (PDF, 2MB)

FO ønsker å se nærmere på hovedfunnene i rapporten, og arrangerer tre seminarer som går i dybden på situasjonen i barnevernet, Nav og tjenester for rus og psykisk helse.

Sosialfagets status i Nav

Til tross for at  oppfølgingsarbeid i Nav oppfattes som sosialt arbeid av sosialarbeidere, fremstår det fag- og profesjonsnøytralt, i følge forskerne. Det pakkes inn i nøytralt språk, og hverken sosialt arbeid eller profesjonsutdannede sosialarbeidere, nevnes spesifikt i Navs policydokumenter som foretrukket kompetanse ved ansettelser.

 

I forlengelse av rapporten fra Nord Universitet og funnene i Nav, inviterer vi ledere og nøkkelpersoner i Nav til panelsamtale. Vi vil blant annet vite om oppfølgingsarbeidet i Nav faktisk er sosialt arbeid, hvordan sosialfaglige perspektiv kan bidra til bedre kvalitet og om sosialt arbeid bør være kjernekompetanse i Nav. Hva kan Nav vinne eller tape på å rekruttere profesjonsutdannede sosialarbeidere målrettet? Har ledernes egen fagkompetanse noe å si?

I panelet får vi høre fra:

  • Sonja Skinnarland, arbeids- og tjenestedirektør i Arbeids- og velferdsdirektoratet.
  • Stein Veland, fylkesdirektør for Nav Møre og Romsdal.
  • Kari Hatletvedt, avdelingsleder for helse og rehabilitering Nav Bergenhus sosialtjeneste.
  • Ann Kristin Nygård, nestleder i FO Vestland
  • Samtalen ledes av Hanne Glemmestad, leder av FOs profesjonsråd for sosionomer, som også vil presentere funnene fra Nord Universitet. 

Bli med 29. september, når vi får svar på sosialfagets og sosialarbeideres rolle i velferdstjenestene. Velkommen til Mariboes gate 13!


Opptatt av sosialfaglig kompetanse i velferdsstaten?

Er du interessert i å vite mer om tilstanden i velferdstjenestene og sosialfagenes status i Norge? Bli med på de andre arrangementene i seminarrekken!

Sett av datoene:

19. september: Sosialfaglig kompetanse i barnevernet
26. september: Sosialfaglige perspektiver i rus og psykisk helse
29. september: Sosialfagets posisjon i Nav

Er du en sosialarbeider som er opptatt av fag og fagutvikling? Bli med i Norgste største fagforening for barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere!

Bli med i fellesskapet!