Barnevernet er avhengig av nok ansatte med rett kompetanse
RETT KOMPETANSE: Barnevernet er avhengig av nok ansatte med rett kompetanse

 

 

Om du er opptatt av kompetansebehovet i barnevernet og sosialfaglig kompetanse i velferdsstaten, vil du ikke gå glipp av denne seminarserien fra FO. Vi stiller de store spørsmålene om hvordan vi skal sikre nok kvalifiserte ansatte i fremtiden.

Tema: Kompetanse i barnevernet
Tid: tirsdag 19. september, kl. 09.00 - 10.30, med enkel frokost fra kl. 08.30
Sted: Mariboes gate 13, 0183 Oslo

Trykk at du deltar

Dette er ett av tre seminarer som arrangeres med bakgrunn i en rapport fra Nord Universitet Status og posisjon for sosialfaglige perspektiv og kompetanse i helse- og velferdstjenestene (PDF, 2MB)

Kompetanse i barnevernet 

I den nye barnevernsloven er det innført kompetansekrav for ansatte i kommunalt og statlig barnevern. Det kommer blant annet som et resultat av en storstilt satsning på kompetanse i barnevernet. Det største kompetanseløftet retter seg mot kommunal barneverntjeneste, og det vil derfor være hovedfokuset for dette seminaret. 

Hvordan skal ansatte og arbeidsgivere forstå de nye kravene? Hva gjør disse endringene med forståelsen av kompetansebehovet i barnevernet? Hva menes med relevant barnevernsfaglig kompetanse, og hvilken plass har sosialfaglige perspektiver? Hvilke konsekvenser har det for utdanningsinstitusjonene? Og svarer den pågående satsingen på kompetansebehovet i barnevernet? Dette er noen av spørsmålene vi diskuterer i seminaret.  

Hva du kan forvente på frokostseminaret:

  • Tove Bruusgaard, divisjonsdirektør Bufdir, forteller om kompetansekravene for barnevernet.
  • Berit Jacbsen, barnevernleder i Oppegård kommune og styremedlem i NOBO, deler hvilken kompetanse vi trenger og hvordan kravene fungerer i praksis.
  • Ingunn Studsrød, professor i sosialt arbeid ved Universitetet i Stavanger, forteller om hvordan de ruster studentene til å jobbe i barnevernet.
  • Gro Sannes Nordby, seniorrådgiver i KS, skal si noe om hvordan kommunene legger til rette for å oppfylle kravet.
  • Seminaret avsluttes med en panelsamtale som ledes av Ole Henrik Kråkenes, leder av FOs profesjonsråd for barnevernspedagoger.

Bli med 19. september, når vi får svar på hvordan vi skal sikre nok sosial- og barnevernfaglig kompetanse i fremtiden! Velkommen til Mariboes gate 13.


Opptatt av sosialfaglig kompetanse i velferdsstaten?

Er du interessert i å vite mer om tilstanden i velferdstjenestene og sosialfagenes status i Norge? FO arrangerer nå tre seminarer som går i dybden på situasjonen i tre sentrale arbeidsfelt; barnevernet, Nav og tjenester for rus og psykisk helse. Bli med på de andre arrangementene i seminarrekken!

Sett av datoene:

19. september: Sosialfaglig kompetanse i barnevernet
26. september: Sosialfaglige perspektiver i rus og psykisk helse
29. september: Sosialfagets posisjon i Nav

Er du en sosialarbeider som er opptatt av fag og fagutvikling? Bli med i Norgste største fagforening for barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere!

Bli med i fellesskapet!