Sosialarbeidere har en viktig rolle innen rus og psykisk helse.
TVERRFAGLIGHET: Sosialarbeidere har en viktig rolle innenfor rus og psykisk helse.

 

Om du er opptatt av sosialt arbeid og sosialarbeidernes rolle i samfunnet, vil du ikke gå glipp av seminarserien hvor FO stiller de viktige spørsmålene for fremtidens tjenester. Dette er ett av tre seminarer hvor vi retter søkelyset mot sosialt arbeid i velferdsstaten.

Tema: Sosialfagets status i rus og psykisk helse
Tid: Tirsdag 26. september, kl. 09.00 - 10.00. Enkel frokost fra kl. 08.30
Sted: Mariboes gate 13, 0183 Oslo

Trykk at du deltar

FO er bekymret for de sosialfaglige perspektivene og profesjonenes plass i helse- og velferdstjenestene. Derfor fikk Nord Universitet i oppdrag å forske på temaet. Konklusjonen er klar, sosialfaglig kompetanse er fraværende i dokumentene som styrer velferdstjenestene.

LES MER I FONTENE: Sosial-ordet har forsvunnet
LES RAPPORTEN: Status og posisjon for sosialfaglige perspektiv og kompetanse i helse- og velferdstjenestene (PDF, 2MB)

FO ønsker å se nærmere på hovedfunnene i rapporten, og arrangerer tre seminarer som går i dybden på situasjonen i barnevernet, Nav og tjenester for rus og psykisk helse.

Sosialfaglige perspektiv i rusbehandling og psykisk helsevern 

FOs medlemmer har over lengre tid rapportert at sosialfaget får stadig mindre plass i helse- og velferdstjenestene. Innen rus og psykisk helse fant forskerne at sosialarbeidere ikke lengre brukes like mye til behandling, noe som kan skyldes en økning av individualisert medisinsk behandling. De blir gjerne koblet på i forbindelse med utskrivningsprosesser og for å dekke andre behov. 

Flere vernepleiere blir ansatt på bakgrunn av sin kombinerte medisinske og sosialfaglige kompetanse, men de siste ti årene har det blitt proporsjonalt færre sosialarbeidere. I forlengelse av disse funnene inviterer FO et kvalifisert panel til å diskutere fremtiden for sosialfaglig arbeid innen rus og psykisk helse.

Kan bedre oppgavedeling og mer sosialfaglig kompetanse bidra til bedre pasientomsorg og redusere mangelen på helsepersonell?

Vi får høre fra:

  • Kine Haugen, nestleder i Rusfeltets hovedorganisasjon
  • Tove Gundersen, generalsekretær i Rådet for psykisk helse
  • Håkon Kongsrud, president i Psykologforeningen
  • Espen Gade Rolland, leder for NSFs faggruppe for psykisk helse og rus
  • Marianne Solberg, vernepleier og nestleder i FO
  • Samtalen blir styrt av Marit Selfors Isaksen, leder av FOs profesjonsråd for vernepleiere, som også presenterer funnene fra Nord Universitet.

Bli med 26. september, når vi får svar på hvordan det står til innen rus og psykisk helse som fagfelt og hva som trengs i fremtiden! Velkommen til Mariboes gate 13.


Sosialfaglig kompetanse i velferdsstaten

Er du interessert i å vite mer om tilstanden i velferdstjenestene og sosialfagenes status i Norge? Bli med på de andre arrangementene i seminarrekken!

Sett av datoene:

19. september: Sosialfaglig kompetanse i barnevernet
26. september: Sosialfaglige perspektiver i rus og psykisk helse
29. september: Sosialfagets posisjon i Nav

Er du en sosialarbeider som er opptatt av fag og fagutvikling? Bli med i Norgste største fagforening for barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere!

Bli med i fellesskapet!