FOs Grønne veileder gir deg gode grunner for hvorfor du bør være opptatt av klima og miljø. I tillegg gir den gode tips om hvordan arbeidsplassen kan jobbe med klima og miljø. 

Kanskje arbeidsgiver kan inspireres til å lede miljøvennlig? I veilederen finnes et eget kapittel om miljøledelse. Her finnes tips til planer og strategier for å bli bedre på klima og miljø. 

I en virksomhet kan ansatte gjøre enkle grep for en mer klimavennlig arbeidshverdag. Det kan være så enkelt som avfallssortering, men også riktige innkjøp kan bidra til å minimere miljøutslipp. Gode innkjøpsrutiner vil også føre til bedre miljø og i mange tilfeller være etisk riktig. 

LES MER: Hvorfor setter FO klima og miljø på dagsorden?
LES OGSÅ: Slik vil FO jobbe med klima og miljø

Trykk på bildet for å laste ned veilederen: 
Grønn veileder

LES MER OM FOs ARBEID MED KLIMAKlima og miljø er viktig for FO