FO-fane

Fagforeningen FO har brukt det siste året på politisk påvirkningsarbeid. På tampen av 2020 og i starten av det nye året har forbundet fått viktige politiske gjennomslag.

Mange av sakene forbundet har prioritert har også fått bred oppmerksomhet i samfunnet.

Satsning på Aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP) 

Kvinner tjener i snitt 87,60 for hver hundrelapp en mann tjener. Omgjøres denne statistikken til antall dager i året, jobbet i teorien kvinner gratis fra 16. november i 2020. På likelønnsdagen fikk FO forsiden og hovedsaken i Klassekampen for å sette lys på denne problemstillingen.  

LES OGSÅ: Hun jobber gratis ut året 

FO jobber politisk for å få likelønn i Norge. 16. november skrev FO-leder Mimmi Kvisvik og LO-Leder Hans Christian Gabrielsen en felles kronikk i Klassekampen hvor de løftet viktigheten av Aktivitets- og redegjørelsesplikten, det vi har kalt ARP. 

Avisforside

LES MER: Kronikk: Fra i dag jobber kvinner gratis. Slik kan vi gjøre noe med det. 

Forbundet har også fått laget en animasjonsfilm som forklarer hvordan ARP kan brukes mot lønnsdiskriminering. Videoen ble sett over 100 000 ganger i dagene etter likelønnsdagen. Filmen og en oppfordring til å ta i bruk ARP ble sendt til fylkesting og kommunestyrer over hele landet gjennom fylkesavdelingene i FO. 

LES OGSÅ: SV fremmet interpellasjon om likelønn i fylkestinget

– Dette handler om å sikre like og trygge arbeidsvilkår for de ansatte, som igjen gir trygghet til brukerne, sier Mimmi Kvisvik om arbeidet for likelønn. 

Anerkjennelse av vernepleierens kompetanse   

Like før jul fikk FO et viktig gjennomslag for å anerkjenne vernepleiernes helsefaglige kompetanse. Det digitale vaksinasjonsregisteret SYSVAK var tidligere kun forbeholdt leder, sykepleiere, provisorfarmasøyter, reseptarfarmasøyter og apotekteknikere.  

LES MER I FONTENE: Skal vernepleiere i kommunene sette vaksine? Dette svarer FHI-toppen 

— Det er bra at vernepleiere nå får anerkjennelse for det arbeidet de utfører, den kompetansen de har, og får tilgang på lik linje med annet autorisert personell. Denne tilgangen skulle de hatt allerede, sier Marit Isaksen, leder for FOs profesjonsråd for vernepleiere. 

LES OGSÅ: Vernepleier Gunvor har vaksinert halvparten av beboerne: – Det føles litt som å være en del av verdenshistorien

Riktig kompetanse, og anerkjennelse av den, bidrar til tryggere tjenester for dem som trenger det. 

Arbeid med tillitsreform 

Allerede i september hadde FO møter med Arbeiderpartiet om å få på plass en tillitsreform i offentlig sektor. FO-nestleder Marianne Solberg representerer FO i LOs tillitsutvalg og møtte partileder Jonas Gahr Støre i Drammen for å snakke situasjonen for FOs medlemmer.  

Marianne

LES MER: Slik jobber FO med tillitsreform 

— Mange er frustrert over at tiden de skal bruke på menneskene de møter går bort på dokumentasjonskrav. De opplever at det ikke vises tillit til dem som fagfolk, og at de blir fratatt muligheten til egne fagbaserte vurderinger, sier FO-nestleder Marianne Solberg. 

Da Ap lanserte sitt førsteutkast til partiprogram var det dedikert et kapittel til behovet for tillitsreform. Riktig kompetanse, og tid til å bruke den, mener FO er grunnleggende for å skape trygghet for brukerne og kvalitet i tjenestene. 

Dette var også tema på FOs landsstyremøte i desember. Da ble LO-nestleder Roger Haga Heimli og Lisa Schmidt fra Folketinget i Danmark til å fortelle om henholdsvis LOs arbeid for tillitsreform og erfaringene fra nabolandet i sør. 

Viktighet av Nav-reform 

12. mai, sendte FO et åpent brev til Navs nye direktør, Hans Christian Holte. Målet var å informere den nye Nav-kapteinen om utfordringene mannskapet hadde oppdaget på dekk. Samtidig ville FO invitere seg selv til møte med direktøren for å kunne ta tak i disse utfordringene sammen. 3. desember deltok FO i det som blir kalt et historisk første møte med Nav-direktøren hvor forbundet tok opp utfordringer knyttet til kompetanse, bemanning og manglende rom for faglig skjønn. 

LES OGSÅ: Flaskepost til ny Nav-kaptein 

I vinter har representanter fra FO også møtt med partigruppene til Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti på Stortinget for å ta opp de samme utfordringene. Forbundet jobber like mye mot administrasjonen som politikerne for å få gjennomslag for FO sine saker.  

Samfunnssikkerhet i et sosialfaglig perspektiv 

Det siste halvåret har FO jobbet sammen med en rekke fagforeninger og organisasjoner på Agenda-notatet om totalberedskap. FO som forbund forstår begrepet beredskap bredere enn infrastruktur og punktsikring.  

 

 

– Det siste året har med all tydelighet vist oss at kriser også har en stor sosial dimensjon. God beredskap handler om å stå opp for tryggheten til folk, enten de er sosialhjelpsmottakere eller bedriftseiere, sier Marianne Solberg i informasjonsvideoen til Agenda. 

LES MER: Tiltaksfattig beredskapsplan

FO mener at forebygging og tidlig innsats lønner seg, også når det gjelder beredskap og sikkerhet. 

Her kan du lese LOs innspill til Stortingsmelding om samfunnssikkerhet (PDF, 155KB).

FO har også levert en rekke høringssvar og innspill. Les alle her.