Mimmi Kvisvik og Masud Gharahkhani
POLITIKERE: Forbundsledelsen møtte flere politikere gjennom uken, her med stortingspresident Masud Gharahkhani.

Norges største politiske festival ble arrangert i Arendal 15.–19. august. Tradisjonen tro arrangerte og deltok FO på en rekke arrangementer. Likevel var FOs forbundsleder Mimmi Kvisvik tidlig ute i FriFagbevegelse og problematiserte at folk flest ikke har tilgang på politikerne og beslutningstakerne under Arendalsuka.

LES INNLEGGET: «Demokrati forutsetter at folket har innflytelse. Har folket det på Arendalsuka?»

En av de viktigste politiske sakene for FO er å gjenreise den norske sosialpolitikken. Dette var blant annet tema for Kvisviks innlegg på LOs arrangementet "Totalberedskap i Norge: Vi er løsninga" og allerede før sommeren lanserte FO sin egen rapport om krisenes sosiale dimensjon (PDF, 1MB). Denne ble også utdelt til aktuelle politikere og rådgivere. 

LES OM ARRANGEMENTET: Forsker: – Tillit og trygghet for alle er avgjørende for totalberedskapen

Christine Fredriksen

FO mener at en helhetlig sosialpolitikk er hjørnesteinen i den norske velferdsstaten. Det er femti år siden statsminister Trygve Bratteli sa at «sosialpolitikken må integreres i all samfunnsmessig aktivitet», men siden da er Sosialdepartementet nedlagt og sosialpolitikken fragmentert. På Arendalsuka i 2021 tok FO for første gang til orde for å gjeninnføre statsrådposten som sosialminister, noe som ble gjentatt på FO-arrangementet "Jakten på den forsvunne sosialpolitikken".

I forkant ba FO Tankesmien Agenda om lage et notat om sosialpolitikkens fremtid. På arrangementet la Tiril Halvorsen frem notatet før Kvisvik, barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) og Tuva Moflag (Ap) fra Arbeiderpartiet diskuterte funnene og mulighetene.

SE AGENDA-NOTATET: Nye muligheter for sosialpolitikken

For første gang vurderte FO også det sosialpolitiske innholdet i både ungdomspartilederdebatten og partilederdebatten i Arendal. I FOs gjennomgang har forbundet sett på politikken som trekkes frem i debatten, ikke retorikken.

Likestilling, likeverd og like muligheter

FO startet Arendalsuka med å delta i en protestmarkeringen sammen med resten av FOKUS – Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål. Kampanjen "Stripes of solidarity" kom etter en rapport som viser at likestillingen i verden er satt tilbake med en hel generasjon under pandemien.

Mimmi Kvisvik i fengselsdrakt

En ny rapport fra Likestillings- og diskrimineringsombudet viser at mange personer med utviklingshemming ikke har retten til et selvstendig liv og til å være en del av samfunnet. Mange peker på sammenhengen dette har med manglende personell med rett kompetanse. FO har avdekket alvorlig vernepleiermangel i de kommunale tjenestene til personer med utviklingshemming. Da forbundet møtte med avdelingsledere for disse tjenestene i Arendal, ble det diskutert hva kommunene selv kan gjøre for å rekruttere flere vernepleiere. Målet er å oppnå likeverd og like muligheter for alle.

Like muligheter var også tema da FO møtte lederne for fire barnevernstjenester i og rundt Arendal. Regjeringens oppvekstsreform gjør at kommunene får større faglig og økonomisk ansvar for barnevernet. Likevel er det mange ledere og ansatte som frykter at barnevernet ikke skal få nok midler. Da FO arrangerte "Den store barnevernsdebatten" sammen med SOS-barnebyer og Landsforeningen for barnevernsbarn, var det nettopp for å sette forventningene til oppvekstsreformen på dagsorden. 

Barnevern

Forskningsprosjektet "Nye mønstre - trygg oppvekst" vil gi kunnskap om hvordan helhetlige tilbud og koordinering av eksisterende tiltak gir bedre tjenester til dem som trenger det. Totalt deltar 11 kommuner i prosjektet som skal se på de bakenforliggende årsakene til sosiale problemer og bidra til å løse disse. De bidro med viktige innspill til både forbundsledelsen og FO Agder til det videre arbeidet.

Nye Mønstre