Mimmi Kvisvik
SVIK: Mimmi Kvisvik mener myndighetene svikter de ansatte ved å ikke prioritere vold og trusler

Sosialarbeidere er overrepresentert i statistikken over ansatte som blir utsatt for vold og trusler på jobb. Mandag 20. september ble to ansatte ved Nav Årstad angrepet av en bruker under en planlagt samtale. Marianne Amundsen døde av skadene.

I desember 2020 ble FO orientert av Arbeidstilsynet om at en nasjonal, systematisk satsing på tilsyn knyttet til forebygging av vold og trusler i helse- og sosialtjenesten settes på pause.

LES MER: Ansatte utsettes for vold og trusler: Arbeidstilsynet prioriterer lofotfiske

– Jeg synes det er et svik. Vi har en tjeneste hvor man har mer enn fem ganger så høy risiko for å bli utsatt for vold og trusler enn snittet. Da må noe gjøres, sa FO-leder Mimmi Kvisvik til Dagbladet etter hendelsen i Bergen.

FO har rettet kritikk mot regjeringen for å stanse det forebyggende arbeidet mot vold og trusler.

LES SAKEN: Vold og trusler mot Nav-ansatte. FO tordner: – Et svik

Isaken

– Et nødvendig onde, svarer arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

Stig Magnar Løvås, avdelingsdirektør i avdeling for tilsyn i Arbeidstilsynet, sier til Fontene at de nå vil gjenoppta arbeidet. FO advarer likevel om at dette i seg selv ikke er nok. Forbundet mener at hele Nav trenger en totalrenovering. 

"63 prosent av våre medlemmer i Nav mener at lav bemanning bidrar til flere konfliktsaker. 67 prosent mener at organiseringen gjør at flere saker ender i vold eller trusler. Hele 90 prosent svarer at brukernes opplevelse av at den ansatte setter grenser, er en viktig årsak til at slike saker finner sted." skrev Kvisvik i en kronikk i Dagbladet.

LES KRONIKKEN: Vi trenger politikk, ikke pleksiglass

"Derfor krever FO en helhetlig gjennomgang av Nav, som tar for seg kompetansesammensetningen, organiseringen, styringsmodellen, samhandlingen og tilgjengeligheten i Nav. Vi trenger politikk, ikke pleksiglass."

FO fortsetter å jobbe opp mot sentrale myndigheter for å trygge de ansatte og brukerne i helse- og sosialtjenestene. Her kan du lese hvordan FO har jobbet med denne saken.