Kom med skriftlige innspill (Foto: Aaron Burden)

FO tar utredningen på alvor og tar en konstruktiv tilnærming i debatten om tiltak. I fjor ba vi kommisjonen se helhetlig på kompetanseutfordringene i helsevesenet, og sendte senere to innspill om oppgavefordeling og utdanning av sosialarbeidere. Innspillene kan du lese nederst i saken.

– Hovedbudskapet til Helsepersonellkommisjonen treffer våre profesjoner. Vi har sagt i mange år at vi må tenke annerledes om oppgavedeling og ressursbruk, sier FO-nestleder Marianne Solberg til Altinget.

SE OGSÅ: FOs første tanker: – Kan bli utfordrende
LES MER: Sosialarbeiderne står klare til å avlaste helsepersonell

Utredningen, NOU 2023: 4 Tid for handling, er nå på høring. Fordi det er en svært viktig høring ber FO nå om innspill fra hele organisasjonen.

– Slik kan vi sikre at vi kommer med de beste forslagene og løsningene til departementet. Vi oppfordrer til å tenke bredt, nytt, kreativt og konstruktivt, sier FO-nestlederen.

Hun mener at det er svært verdifullt med gode eksempler på oppgavefordeling og organisering i helsevesenet.

FO ber om innspill knyttet til alle de seks temaområdene:

  • Organisering og samhandling i helse- og omsorgstjenesten
  • Oppgavedeling
  • Arbeidsforhold og arbeidstid
  • Utdanning og kompetanseutvikling
  • Prioritering og overbehandling
  • Digitalisering og teknologisk utvikling

FO må få inn innspillene senest 26. mars, for å kunne behandle dem før høringen 2. mai. Alle innspill, korte som lange, blir satt pris på og kan sendes til seniorrådgiver Andreas Kikvik på andreas@fo.no.

Les mer om høringen på regjeringen sine sider

Se hvilke innspill FO har sendt til Helsepersonellkommisjonen: