Leder: Inger Brit Line   Epost: inger.brit.line@atv-stiftelsen.no

Nestleder: Laila Stuestøl Korssund Epost: laila.stuestol.korssund@nav.no 

Fylkessekretær: Inge Engeland Johansen  Epost: austagder@fo.no 90634955

Kasserer: Eivind Svensen   Epost: eivind.svensen@arendal.kommune.no

Styremedlem vernepleier og leder av yrkesfaglig utvalg  Ingvild Jacobsen Rørvik  Ingvild.Jacobsen.Rorvik@arendal.kommune.no

Styremedlem sosionom og medlem av yrkesfaglig utvalg Arne Lindtveit  arne.lindtveit@gjerstad.kommune.no

Styremedlem barnevernspedagog og medlem av yrkesfaglig utvalg Sjur Skaar Teien  Sjur.Skaar.Teien@arendal.kommune.no

Vara vernepleier i styret og medlem av yrkesfaglig utvalg Hilde Austenå Nilsen  Hilde.Austena.Nilsen@risor.kommune.no

Studentrepresentant Ikke besatt

Varamedlem barnevernspedagog og medlem av yrkesfaglig utvalg Eva Bakne eva.bakne@nav.no

Vara sosionom i styret og medlem av yrkesfaglig utvalg Lene C. Sirevåg  lene.sirevag@arendal.kommune.no

Landsstyrerepresentant Susanne Gustavsen  susanne81@gmail.com

Leder kontrollkomite: Jarle Knutsen  jarle.knutsen@husbanken.no

Leder valgkomite: Bjørn Notto Eppeland  bjorn.eppeland@husbanken.no

 

Representantskapsmøter FO Aust-Agder :

Avholdes normalt vår og høst

Styremøter FO Aust-Agder:

Alle møter avholdes fra 12.00 - ca. 15.00

Yrkesfaglig utvalg Aust-Agder:

Samme dager som styremøtene, men fra kl. 10.00 - 12.00

AU-møter FO Aust-Agder:

Alle møter avholdes som regel som telefonmøter kl. 09.00

 

Kontoradresse:

Torvet 10 i Arendal sammen med LO og noen andre forbund.  Inngang mellom Gjensidige og Drømmeplassen